Αρχείο ημέρας: 23 Σεπτεμβρίου 2020

Σεπ 23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 31/21-09-2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-09-2020. ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σεπ 23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΕΕΠ/ΕΒΠ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ των επισυναπτόμενων πινάκων να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησής τους εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησής τους, ήτοι 23/09/2020, δηλ. στις 24/09/2020 & 25/09/2020. Για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες η ανάληψης υπηρεσίας θα γίνει στην σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης, …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Σεπ 23

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60,ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 23-09 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ