Αρχείο ημέρας: 29 Σεπτεμβρίου 2020

Σεπ 29

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 (Β΄ΦΑΣΗ ),ΠΥΣΠΕ 36/29-09-2020

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 ( Β’ ΦΑΣΗ) 29-9-2020 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/09/2020 ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΟ ΤΗΛ.23710-24509.

Σεπ 29

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σεπ 29

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 36/29-09-2020

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ06 29-09-2020

Σεπ 29

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ,ΠΡΑΞΗ 36/29-09-2020

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔ. ΠΕ70 29-09-2020

Σεπ 29

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 Β΄ ΦΑΣΗΣ 29-09-2020

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΄ΒΑΣΗ 29-09-2020 (1) ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ70 ( Β΄ΦΑΣΗΣ ) ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 29/09/2020 ΚΑΙ ΏΡΑ 12:00 Μ.Μ.