Πολιτιστικά Προγράμματα

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Πολιτισμός ως ανθρώπινη έκφραση και δημιουργία, ορίζει ένα ευρύ φάσμα των
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Πολιτιστικό πρόγραμμα εξάλλου είναι κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού, μέσω του χορού του θεάτρου, της μουσικής και εν γένει των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική-σχέδιο, γλυπτική, διακόσμηση, αρχιτεκτονική, κινηματογράφος, φωτογραφία, γραφιστική, κεραμική).
Ενδεικτικά, απαριθμούνται ως στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού με την ευρεία έννοια, τα οποία διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των κοινωνιών, την φυσιογνωμία και την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής, τα κάτωθι:
? Γλώσσα
? Γράμματα και τέχνες
? Τρόπος ζωής
? Βασικά δικαιώματα του ανθρώπου
? Σύστημα αξιών
? Παραδόσεις και δόγματα
? Πολιτιστική κληρονομιά
? Λογοτεχνία
? Κινήματα σκέψης
? Ήθη και έθιμα
? Τεχνολογία
? Κοινωνική και οικονομική οργάνωση

Τα Πολιτιστικά Προγράμματα, όπως ορίσθηκαν παραπάνω, ως δημιουργικές
διαδικασίες για την καλλιέργεια της αισθητικής και για την ανάδειξη-προώθηση
στοιχείων πολιτισμού, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε δράσεις που αφορούν στους
παρακάτω θεματικούς άξονες:
? Θεατρικό εργαστήριο: ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών,
προετοιμασία παράστασης θεατρικού έργου επωνύμου συγγραφέα, δημιουργία
πρωτότυπης παράστασης των μαθητών, θεατρικό αναλόγιο, κ.ά.
? Μουσικό / χορευτικό εργαστήριο: συγκρότηση χορωδίας ή ομάδας χορού. Μια τέτοια δραστηριότητα, για να συνιστά πρόγραμμα, προϋποθέτει πρακτική και θεωρητική προσέγγιση του θέματος (π.χ. παραδοσιακοί χοροί μιας συγκεκριμένης περιοχής και διερεύνηση των ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή του ή αφιέρωμα στην συγκεκριμένη φορεσιά, κόσμημα, κ.ά.).
? Εικαστικό εργαστήριο: πρακτική και θεωρητική προσέγγιση μιας συγκεκριμένης
μορφής ή τεχνοτροπίας (π.χ. εργαστήριο κεραμικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας, κ.λπ.)
ή συγκρότηση ομάδας αισθητικής παρέμβασης στον χώρο του σχολείου.
? Μαθητικός τύπος: έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή και ηλεκτρονική
μορφή: μια τέτοια δραστηριότητα, για να συνιστά πρόγραμμα, προϋποθέτει
συγκεκριμένη συντακτική ομάδα μαθητών, η οποία θα έχει την ευθύνη της
συγκέντρωσης, επιλογής, σύνταξης και παρουσίασης της ύλης. Ένα μαθητικό
έντυπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, παρακολουθεί την επικαιρότητα, τα τοπικά
και παγκόσμια γεγονότα, περιλαμβάνει συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, παρουσιάσεις,
ανακοινώσεις, κ.ά. Δεν αποτελούν πρόγραμμα τεύχη που συγκεντρώνουν τις
συνθετικές εργασίες των μαθητών κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή
παρουσιάζουν απλώς τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας.
? Λέσχη φωτογραφίας: γνωριμία με την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, πρακτική άσκηση με αφορμή συγκεκριμένο θέμα και στόχο τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης.
? Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας και μυθολογίας (π.χ.
αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας περιοχής, «υιοθεσία» μνημείων), κοινωνικά (π.χ.
ρατσισμός, πρόσφυγες) με προσέγγιση μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης (π.χ.
πολιτιστικά στοιχεία των οικονομικών μεταναστών, όπως τραγούδια, χοροί, έθιμα
κ.λ.π.), λαογραφικά (π.χ. ήθη, παραδόσεις, παιχνίδια), κ.ά.
? Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέματα όπως πορτραίτα προσωπικοτήτων, θέματα της
τοπικής κοινωνίας ή της καθημερινής ζωής κ.λ.π.
? Κινηματογραφική Λέσχη: γνωριμία με την τέχνη και την τεχνική του κινηματογράφου μέσα από τις προβολές ταινιών, αφιερώματα σε σκηνοθέτες, πρακτική άσκηση δημιουργίας κινηματογραφικού ή διαφημιστικού σποτ κ.λπ.

Πηγή
Εγκύκλιος υπουργείου
108800/Γ7