Αρχείο κατηγορίας: Εκπαιδευτικά Θέματα

Αυγ 29

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

17544 ΨΞΠΔ4653ΠΣ-ΦΑΣ

Μαΐ 15

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

ΔΗΜΟΤΙΚΑ Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ

Μαΐ 15

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020- Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6Λ4Α4653ΠΣ-ΧΑΑ

Απρ 12

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020

ΕΞΕ – 58012 – 2019 – Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020 ΕΞΕ – 58025 – 2019 –Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2010 – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2018-2019

Μαρ 26

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020

ΕΞΕ – 44349 – 2019 – Πρόσκληση ΙΕΠ_signed

Μαρ 12

Πρόσκληση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Β/θμιας & A/θμιας Εκπαίδευσης για παρακολούθηση επιμορφωτικών Σεμιναρίων

Πρόσκληση επιμόρφωσης καθηγ.γαλλ. Σέρρες Κιλκίς Χαλκιδική_2

Μαρ 07

Χορευτικό Αντάμωμα Δημοτικών σχολείων της Χαλκιδικής

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Χορευτικό Αντάμωμα 2019 Πρόγραμμα  

Φεβ 25

Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020

2019 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2019-20

Φεβ 19

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των δεκτών Υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Νοέ 13

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής

8477 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΕ ΑΔΑ-6ΓΓΙ4653ΠΣ-7ΥΦ ΑΙΤΗΣΗ

Παλαιότερα άρθρα «