↑ Επιστροφή σε ΕΣΠΑ – Προγράμματα

Φιλαναγνωσία

Τι είναι το πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας»;

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), έχει ξεκινήσει την εφαρμογή της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας» στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Η Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές του;

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου είναι ο φορέας υλοποίησης της Πράξης. Υπεύθυνη είναι η διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ Κατρίν Βελισσάρη. Την Τεχνική Διαχειριστική Υποστήριξη έχει αναλάβει η Μαρία Γρατσία ενώ Συντονιστής της Πράξης έχει οριστεί ο συγγραφέας Κώστας Κατσουλάρης.

Ποιοι είναι οι στόχοι του;

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει θεσμοθετήσει από την περσινή χρονιά το θεσμό της Φιλαναγνωσίας, ο οποίος φέτος επεκτείνεται και στις έξι τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ. Συγκεκριμένα, στις Α?-Β? τάξεις αφιερώνεται μία (1) ώρα του γλωσσικού μαθήματος για τη Φιλαναγνωσία ενώ στις Γ?-ΣΤ? τάξεις εισάγεται φέτος η Φιλαναγνωσία για μια (1) ώρα εντός του γλωσσικού μαθήματος. 

Το Εθνικό Κέντρο βιβλίου, έχοντας σταθερά ως προτεραιότητά του την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, και ειδικότερα στις κρίσιμες ηλικίες για την ανάπτυξη της αναγνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου, εκτός από τις γνωστές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια (συγγραφείς και εικονογράφοι στα σχολεία, Έκθεση παιδικού βιβλίου, Μικρός Αναγνώστης κ.ά.), επιχειρεί σήμερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών», μια δυναμική σε κλίμακα και διάρκεια παρέμβαση. Αιχμή του προγράμματος είναι η άμεση εξοικείωση των μικρών μαθητών με το βιβλίο και την ανάγνωση, και ειδικότερα η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο.

Στόχοι του προγράμματος, η όξυνση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η αναζωογόνηση κι ο εμπλουτισμός της φαντασίας και της εφευρετικότητας, η ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας και της συναισθηματικής νοημοσύνης τους. Γενικότερα, η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης μ? έμμεσο-βιωματικό τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των μαθητών στην κατανόηση κειμένων, στην έκφραση απόψεων και ιδεών, συμβάλλοντας στην συγκρότηση μιας πολυδιάστατης και δημιουργικής προσωπικότητας.