↑ Επιστροφή σε Χρήσιμα

ΕΝΤΥΠΑ

ΚΑΡΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ  

 

Αίτηση χορήγησης οικογενειακής παροχής

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Έντυπο Αναφοράς Ανάληψης Υπηρεσίας

ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης – βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

 

 

Αίτηση Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ – Αίτηση Τοποθέτησης Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από άλλο  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε.

Δήλωση Τοποθέτησης Υπεράριθμου Εκπαιδευτικού

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) απαιτείται: Αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο της οργανικής θέσης. Βεβαίωση του φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος, στην οποία θα αναγράφονται: α. το αντικείμενο της απασχόλησης, β. ποιες ημέρες και ώρες …

Δες τη σελίδα »

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ-Δ.Σ……….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΝΗΠΙΟΥ-ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

Δες τη σελίδα »

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΜΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ-ΜΕΣO-ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ-ΜΕΣΟΝ- ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΜΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ-ΜΕΣΟ-ΣΤΑ-ΠΛΑΙΣΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΓΓΡΑΦΟ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΤΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΟ Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΜΕ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ-ΜΕΣO-ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΓΓΡΑΦΟ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΤΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΟ Γ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΣΤΗ-ΒΟΥΛΗ-ΤΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ Δ) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΕΠΕΑ ΣΤ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ …

Δες τη σελίδα »