↑ Επιστροφή σε Χρήσιμα

ΕΝΤΥΠΑ

 

Αίτηση χορήγησης οικογενειακής παροχής

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Έντυπο Αναφοράς Ανάληψης Υπηρεσίας

ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης – βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

 

 

Αίτηση Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ – Αίτηση Τοποθέτησης Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από άλλο  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε.

Δήλωση Τοποθέτησης Υπεράριθμου Εκπαιδευτικού

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) απαιτείται: Αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο της οργανικής θέσης. Βεβαίωση του φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος, στην οποία θα αναγράφονται: α. το αντικείμενο της απασχόλησης, β. ποιες ημέρες και ώρες …

Δες τη σελίδα »