↑ Επιστροφή σε Χρήσιμα

ΕΝΤΥΠΑ

 

 

Έντυπο Αναφοράς Ανάληψης Υπηρεσίας

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης – βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

 

 

Αίτηση Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ-Προσωρινής Τοποθέτησης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε.

Δήλωση Τοποθέτησης Υπεράριθμου Εκπαιδευτικού

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ