↑ Επιστροφή σε Χρήσιμα

ΕΝΤΥΠΑ

 

 

Έντυπο Αναφοράς Ανάληψης Υπηρεσίας

ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης – βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  2. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

 

 

Αίτηση Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ – Αίτηση Τοποθέτησης Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών από άλλο  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε.

Δήλωση Τοποθέτησης Υπεράριθμου Εκπαιδευτικού

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ