Αρχείο κατηγορίας: Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Μαρ 10

Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών με 4/09-03-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδική

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Φεβ 15

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων μοριοδότησης για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά την αριθμ. 2/14.02.2023 συνεδρίασή του, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2022-2023. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Φεβ 01

Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Δεκ 22

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 34/20-12-2022 – ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤ.-ΔΙΑΘ.

Δεκ 01

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά τη με αριθ. 33/01.12.2022 συνεδρίασή του, ανακοινώνει: α) Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης για το σχολικό έτος 2022-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ β) Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοέ 22

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 32/21-11-2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤ. – ΔΙΑΘ.

Νοέ 04

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 31/04-11-2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Σεπ 15

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 28/12-9-2022

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΠΕ06-ΔΗΜΟΤ.-ΝΗΠΙΑΓ.-2022 ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Αυγ 31

Ορισμός αναπληρωτών και προσωρινών Διευθυντών Σχολείων και Προϊσταμένων Σχολείων και Νηπιαγωγείων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

5753α, 30-08-2022, ΨΝΦΑ46ΜΤΛΗ-ΒΔ6 5753β, 30-08-2022, 612Μ46ΜΤΛΗ-926 5754α, 30-08-2022, Ω2ΨΟ46ΜΤΛΗ-ΙΤΓ 5754β, 30-08-2022, ΨΤΣ346ΜΤΛΗ-ΠΥΡ

Αυγ 26

Ανακοίνωση τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδου ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ08 και ΠΕ79.01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Παλαιότερα άρθρα «