Αρχείο κατηγορίας: ΠΥΣΠΕ

Ιούν 05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε.

Ιούν 05

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΤΗΣ ΔΠΕ ΧΑΛ/ΚΗΣ (Β’-Γ’ ΦΑΣΗ)

ΟΡΙΣΤΙΚ.ΤΟΠΟΘ. ΠΕ 11 (Β-Γ ) ΦΑΣΗ

Ιούν 05

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘ./ΒΕΛΤΙΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ.,ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΤΗΣ ΔΠΕ ΧΑΛ/ΚΗΣ-ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚ.ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠ.-ΒΕΛΤ. ΠΕ06

Μαΐ 29

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ11 (Β’ΚΑΙ Γ’ ΦΑΣΗ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Μαΐ 29

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔ.ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60-ΠΕ70 (Β΄ ΦΑΣΗ)-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘ/ΒΕΛΤ.ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11,ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΡ ΤΟΠΟΘΕΤ ΠΕ60 70 ΠΕ11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Μαΐ 29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛ.ΔΗΛ.ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΑΝΑΚΟΙΝ ΥΠΟΒ ΔΗΛ ΓΙΑ ΒΕΛΤ-ΟΡΙΣΤ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΝΑ

Μαΐ 29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ.ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔ.ΕΚΠΑΙΔ.ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΤΗΣ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΕ06 ΠΙΝ ΠΕ06

Μαΐ 29

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔ.-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ.ΕΚΠΑΙΔ.ΠΕ70

Μαΐ 07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΜΕΑΕ

Μαΐ 07

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΣΔ 2020

Παλαιότερα άρθρα «