Αρχείο κατηγορίας: ΠΥΣΠΕ

Δεκ 05

Τοποθετήσεις-Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 4-12-2018

Δεκ 03

Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3-12-2018

Νοέ 27

Επείγον- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

203976E2_26-11-2018_ΑΔΑ-6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Νοέ 19

Ορισμός Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ( Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) της Π.Ε. Χαλκιδικής

8696 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΑ-ΩΤΜΦ4653ΠΣ-5ΝΘ

Νοέ 19

Τοποθέτηση Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ( Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) της Π.Ε. Χαλκιδικής

8695 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΑ-6Ψ2Π4653ΠΣ-6ΚΩ

Νοέ 19

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ΠΕ Χαλκιδικής

8698 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΑΔΑ-ΩΤΗΚ4653ΠΣ-ΩΜΒ

Νοέ 12

Τοποθετήσεις- Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 12-11

Νοέ 09

Μετακίνηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ71, ΠΕ70-ΕΑΕ, ΠΕ60-ΕΑΕ για παράλληλη στήριξη και ΠΕ70 σε Τ.Υ. – Τοποθέτηση εκπαιδευτικού της ΔΠΕ Χαλκιδικής, κλάδου ΠΕ70.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Νοέ 09

Ανακοίνωση λειτουργικών κενών, κλάδων ΠΕ 71, ΠΕ70 ΕΑΕ και ΠΕ61 για Παράλληλη στήριξη – Τάξεων Υποδοχής

ΚΕΝΑ ΠΕ60,ΠΕ70 ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ, Τ.Υ.-ΖΕΠ

Νοέ 07

Ανακοινοποίηση στο ορθό της εγκυκλίου μεταθέσεων Α/θμιας εκπαίδευσης 2018-2019

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2018-19_με ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παλαιότερα άρθρα «