Αρχείο κατηγορίας: ΠΥΣΠΕ

Δεκ 10

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νοέ 28

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Νοέ 13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡ. ΣΤΗΡ. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70.50 ΚΑΙ ΠΕ60.50

ΒΕΛΤ. ΤΟΠ. ΑΝΑΠΛ.ΕΚΠ.ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70.50 – ΠΕ60.50

Νοέ 13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 – ΠΕ11 – ΠΕ06

38 13-11-2019 ΤΟΠΟΘ.-ΤΡΟΠ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ70 ΠΕ06 ΠΕ11

Νοέ 11

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νοέ 05

Ανακοινοποίηση στο ορθό: Πλήρωση κενούμενων θέσεων προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

6ΝΦΙ4653ΠΣ-Λ3Ω 8221 ΑΝΑΚΟΙΝ

Νοέ 04

Πρόσκληση για ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Νοέ 01

Προκήρυξη για πλήρωση κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ Χαλκιδικής

8221 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οκτ 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ

36 24-10-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση – Διευρυμένου για Ιδιωτ. Σχ.

Οκτ 16

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08, ΠΕ79.01 ΚΑΙ ΠΕ 91.01

ΤΡΟΠ. ΤΟΠΟΘ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ08- ΠΕ79.01- ΠΕ91.01 – ΝΕΟ

Παλαιότερα άρθρα «