Αρχείο κατηγορίας: Οικονομικά

Νοέ 04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

7810-02-11-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6ΦΠ146ΜΤΛΗ-ΥΚΞ

Σεπ 03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού – ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Αύγουστος

5670-01-09-2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΑΔΑ-ΨΠ7Ι46ΜΤΛΗ-Η67

Αυγ 04

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Ιούλιος 2020

4982-03-08-2020 ΙΟΥΛIΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑΨΘ2Λ46ΜΤΛΗ-ΣΨΠ

Ιούλ 02

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Ιούνιος 2020

4449-01-07-2020 ΙΟΥΝIΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΨΟΘΡ46ΜΤΛΗ-1ΩΡ

Ιούν 03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής – Περίοδος Μάιος 2020

3623-02-06-2020 MAIΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6ΝΙΚ46ΜΤΛΗ-Γ91

Απρ 06

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Μάρτιος 2020

2503-03-04-2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-Ω7ΦΘ46ΜΤΛΗ-ΦΛΡ.

Μαρ 04

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Φεβρουάριος 2020

1797 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΦΕ746ΜΤΛΗ-ΞΕΞ.

Φεβ 04

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού – ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Ιανουάριος 2020

962-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6ΕΥΓ46ΜΤΛΗ-5ΘΜ

Ιάν 08

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Δεκέμβριος 2019

9592-30-12-2019 ΔΕΚEMΒΡΙΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-Ω9ΕΔ46ΜΤΛΗ-ΞΟΞ

Δεκ 05

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής – Περίοδος Νοέμβριος 2019

9086-02-12-2019 NOEMΒΡΙΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6ΕΔΓ46ΜΤΛΗ-5ΥΥ

Παλαιότερα άρθρα «