Αρχείο κατηγορίας: Οικονομικά

Οκτ 01

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής Σεπτέμβριος 2018

7150 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΜΕ ΑΔΑ-ΩΗ2Τ4653ΠΣ-ΤΗ7

Σεπ 07

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής/περίοδος Αυγούστου 2018

6130 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΜΕ ΑΔΑ-ΨΔΝ24653ΠΣ-ΟΓΧ

Ιούλ 03

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής Περιόδου Ιουνίου 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME ΑΔΑ-ΩΩ844653ΠΣ-68Ο

Μαΐ 18

Καταβολή οδοιπορικών ΕΣΠΑ 2016-2017

Σήμερα, 18/5/2018, πιστώθηκαν τα οδοιπορικά των αναπληρωτών της Πράξης ΕΣΠΑ «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» για το σχολικό έτος 2016-17, στους λογαριασμούς των ενδιαφερόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Απρ 04

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής περίοδος Μαρτίου 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΞΛΤ4653ΠΣ-ΥΩΠ

Μαρ 08

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΔΑ-64ΖΒ4653ΠΣ-0ΔΘ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΩΛΥ4653ΠΣ-ΘΑΣ

Οκτ 06

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΣΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΣΠΑ

Μαΐ 25

Ενημέρωση σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΜΚ

Μαΐ 05

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετατάξεων-μεταφορών προσωπικού»

YPOIK-DYM-3057-2015