Αρχείο κατηγορίας: Οικονομικά

Μαρ 04

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Φεβρουάριος 2020

1797 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΦΕ746ΜΤΛΗ-ΞΕΞ.

Φεβ 04

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού – ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Ιανουάριος 2020

962-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6ΕΥΓ46ΜΤΛΗ-5ΘΜ

Ιάν 08

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Δεκέμβριος 2019

9592-30-12-2019 ΔΕΚEMΒΡΙΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-Ω9ΕΔ46ΜΤΛΗ-ΞΟΞ

Δεκ 05

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής – Περίοδος Νοέμβριος 2019

9086-02-12-2019 NOEMΒΡΙΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6ΕΔΓ46ΜΤΛΗ-5ΥΥ

Νοέ 01

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Οκτώβριος 2019

8196-01-11-2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-6Ο204653ΠΣ-Θ5Δ

Οκτ 07

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής – Περίοδος Σεπτεμβρίος 2019

7242-01-10-2019 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-Ψ17Ο4653ΠΣ-ΥΔΧ

Σεπ 03

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής – Περίοδος Αύγουστος 2019

6058-02-09-2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΣΙΤ4653ΠΣ-ΕΩΩ

Αυγ 01

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Ιούλιος 2019

5598-31-07-2019 ΙΟΥΛIΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΛ3Δ4653ΠΣ-Β36

Ιούλ 04

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής( Κωδικός Φορέα 1019-201-9915200) Περίοδος Ιούνιος 2019

5194-01-07-2019 ΙΟΥΝIΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΜΕ ΑΔΑ-6Υ474653ΠΣ-ΩΞΟ

Ιούν 05

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής – Περίοδος Μάιος 2019

4157-04-06-2019 MAIΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-αδα-ΩΥΘ44653ΠΣ-ΜΜΨ

Παλαιότερα άρθρα «