Αρχείο κατηγορίας: Μετατάξεις

Ιάν 28

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Βθμιας και Β΄/Βθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ_ ΤΠΨΤ_ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΕΠ_ΕΔΙΠ

Ιάν 28

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών Α/ θμιας & Β/ θμιας Εκπαίδευσης , κατόχων διδακτορικού διπλώματος σε κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π. στο τμήμα Πληροφορικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΠ – ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΘΕ ΔΙΠΑΕ (2)

Δεκ 03

Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

74818E2_10-05-2018_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΝΣΕΙΣ_ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2018_signed

Νοέ 01

Προκήρυξη θέσης στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

32633 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οκτ 30

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

32226 ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Οκτ 26

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τη Γεν. Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

34454 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Οκτ 23

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε.

271997646_CONSEJO – Vacante SNE END-6-2017_DGD 2 (Fecha fin 27-10-2017) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Οκτ 18

Προκήρυξη θέσης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)-Παράταση υποβολής αιτήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ CEDEFOP

Οκτ 18

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Οκτ 13

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης μετατάξεων εκπαιδευτικών στα ΑΕΙ

ΦΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ (993τΓ_9-10-2017) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ_signed_small

Παλαιότερα άρθρα «