Αρχείο κατηγορίας: Μετατάξεις

Ιούλ 23

Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας

  22-7-2020_ΩΝΙΦ46ΜΤΛΗ-Ι33 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ 96784Ε2_

Μαΐ 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021

59720E2_20-05-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΔΑ_6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Απρ 22

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Ιάν 28

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α΄/Βθμιας και Β΄/Βθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ_ ΤΠΨΤ_ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΕΠ_ΕΔΙΠ

Ιάν 28

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών Α/ θμιας & Β/ θμιας Εκπαίδευσης , κατόχων διδακτορικού διπλώματος σε κατηγορία Ε.Δ.Ι.Π. στο τμήμα Πληροφορικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΠ – ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΘΕ ΔΙΠΑΕ (2)

Δεκ 03

Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

74818E2_10-05-2018_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΝΣΕΙΣ_ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2018_signed

Νοέ 01

Προκήρυξη θέσης στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

32633 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οκτ 30

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

32226 ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Οκτ 26

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τη Γεν. Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

34454 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Οκτ 23

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε.

271997646_CONSEJO – Vacante SNE END-6-2017_DGD 2 (Fecha fin 27-10-2017) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Παλαιότερα άρθρα «