Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΟΔΗΓΟΙ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οδηγός ΕΚΟ_ΤΥ-ΔΥΕΠ_2023-2026_6001589

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΜΕΑΕ_ΤΕ 2022-2026_6001626 

ΟΔΗΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΔΕ

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΟ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧ-ΣΜΕΑΕ+ΤΕ-ΨΥΧΟΛ+ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΠ+ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΔΕ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΕΟ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ-ΤΙΤΛΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΕΟ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ-ΤΙΤΛΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΠ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-ΕΣΠΑ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ _ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ _ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΔΕ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ-ΤΙΤΛΟΥ ΠΔΕ

 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΝΕΟ)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΓΑΜΟΥ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑΣ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗΣ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟ ΛΟΓ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΕΟ ΛΟΓ

 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟ ΛΟΓΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦ

ΓΑΜΟΥ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΛΟΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΫΠ_ΤΩΝ-ΕΕΠ-ΕΒΠ-ΓΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2023-24

2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ INVOICES

2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ MYSCHOOL