Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΕΟ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ-ΤΙΤΛΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΕΟ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΠ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ-ΤΙΤΛΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΠ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΛΙΟ

ΕΣΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ-ΤΙΤΛΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΕΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΣΠΑ ΠΑΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση των απουσιολογίων, θα βρείτε μέσα στον οδηγό κάθε έργου, και συγκεκριμένα στις τελευταίες σελίδες που βρίσκονται και τα κενά έντυπα.

 

 

 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΩΝ 2022-23

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ

ΕΚΟ 5184907 2022-2023_Υποδείγματα

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

Εξειδικευμένη 5184989 2022-2023_Υποδείγματα

 

9Ω7Ι46ΜΤΛΗ-1Μ9 ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

5184904 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Αγγλικής

 

6ΚΓΘ46ΜΤΛΗ-3Μ2 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

2022ΣΕ44520002 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ολοήμερο Δημοτικό

 

90Λ446ΜΤΛΗ-ΘΒΛ_ΟΔΗΓΟΣ ΠΔΕ

2019ΣΕ44520000 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΔΕ

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔ

ΚΜ Εξειδ. 5180991_2022-23 Υποδείγματα

 

6ΣΓΨ46ΜΤΛΗ-1ΙΗ_ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

2022ΣΕ44520001 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Προσχολικής

 

2276_ΨΘ8746ΜΤΛΗ Υ2Ζ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

5070727 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ψυχολόγων

 

Ψ59446ΜΤΛΗ-ΞΜΠ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΣΜΕΑΕ + ΤΕ 2022-2023 ΠΔΕ-ΕΣΠΑ 2021-2027 Υποδείγματα

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-νεο λογοτυπο

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-περιφερεια

 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29.05.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26.05.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18.05.2020

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ.ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ.ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΠΣ 5047097

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ