Προγράμματα ΕΣΠΑ

Εγκύκλιος για την τήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

4417_Εγκύκλιος_Απουσιολογίων_Παρουσιολογίων_Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών_ΕΕ

 

 

ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2020-2021

2020-08-26_ΔΟΜΕΣ_ΕΕΠΕΒΠ_Ψ59Υ46ΜΤΛΗ-4ΒΨ

2020-08-26_ΕΞΑΤ ΕΕΠΕΒΠ_Ω65Ν46ΜΤΛΗ-9ΟΘ

2020-08-26_ΕΞΕΙΔ ΠΕΠ_ΕΕΠΕΒΠ_ΩΜΣΧ46ΜΤΛΗ-118

2020-08-26_ΕΞΕΙΔ ΤΟΜΕΑΚΟ_ΕΕΠΕΒΠ_Ψ3ΕΖ46ΜΤΛΗ-432

110763_Ε1_ΣΜΕΑ_ΨΨΝΞ46ΜΤΛΗ-ΑΝΨ

110765_Ε1_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_Ω11946ΜΤΛΗ-8Φ5

110766_Ε1_ΚΕΣΥ_9ΖΡΛ46ΜΤΛΗ-ΑΨΙ

110767_Ε1_ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_92ΡΙ46ΜΤΛΗ-ΡΟΩ

110768_Ε1_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΨΤΛΘ46ΜΤΛΗ-Χ0Π

110770_Ε1_ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ-ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ_ΡΗΘ346ΜΤΛΗ-ΕΗΙ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29.05.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26.05.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18.05.2020

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ.ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ.ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΠΣ 5047097

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

     ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ