Προγράμματα ΕΣΠΑ

     

      ΟΔΗΓΟΙ ΕΣΠΑ 2018-2019 

 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΣΠΑ 2018-2019

 

     ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΕΠ/ΕΒΠ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ