Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29.05.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26.05.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18.05.2020

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ.ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ.ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΠΣ 5047097

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΣΠΑ

ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2019-20

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

      ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

      ΟΔΗΓΟΙ ΕΣΠΑ 2018-2019 

 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΣΠΑ 2018-2019

 

     ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΕΠ/ΕΒΠ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ

 

ΝΕΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΝΕΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΑΠΟ 01-04-2019