Αρχείο κατηγορίας: Εκλογές αιρετών

Νοέ 30

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Κύρωση εκλογών ΠΥΣΕΕΠ_Ψ5ΝΥ4653ΠΣ-0Γ2

Νοέ 30

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Κύρωση εκλογών ΚΥΣΕΕΠ_Ψ9Γ34653ΠΣ-ΕΞΦ

Νοέ 09

Αποτελέσματα εκλογών για αιρετούς εκπροσώπους ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΣΠΕ 7-11-2018 ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΥΣΠΕ 2018 ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΥΣΠΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΠΥΣΠΕ 2018

Οκτ 11

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΣΠΕ 2018 – Υ.Α.

Οκτ 08

Χορήγηση άδειας διευκόλυνσης στους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για τη συμμετοχή τους στις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια στις 7 Νοεμβρίου 2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (1)

Οκτ 05

Ανακ. στο ορθό – Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής

7292 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ -ΜΕ ΑΔΑ-ΩΘ984653ΠΣ-ΞΨΞ

Νοέ 07

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥΣΠΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΣΠΕ

Νοέ 01

Χορήγηση άδειας για τη συμμετοχή στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Οκτ 24

Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτροπών Συγκρότηση τριμελούς Νομαρχιακής επιτροπής

Οκτ 10

Επαν. στο ορθό – Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου

Ανακήρυξη Υποψ. Αιρετών

Παλαιότερα άρθρα «