Αρχείο κατηγορίας: Θέματα Διευθυντών

Απρ 08

Τροποποίηση αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (ΟΠΣΥΔ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Απρ 04

Τροποποίηση Προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε

Απρ 02

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Παράταση προθεσμίας

Μαρ 29

Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

025 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Φεβ 13

Υποβολή ενστάσεων

018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΝΤΩΝ ΕΚΠΣΗΣ

Ιάν 31

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντή Λακκώματος

637 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ-ΑΔΑ-Ω7ΘΚ4653ΠΣ-ΒΦΤ

Νοέ 19

Ορισμός Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ( Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) της Π.Ε. Χαλκιδικής

8696 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΑ-ΩΤΜΦ4653ΠΣ-5ΝΘ

Νοέ 19

Τοποθέτηση Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ( Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) της Π.Ε. Χαλκιδικής

8695 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΑ-6Ψ2Π4653ΠΣ-6ΚΩ

Νοέ 19

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ΠΕ Χαλκιδικής

8698 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΑΔΑ-ΩΤΗΚ4653ΠΣ-ΩΜΒ

Νοέ 07

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ

Παλαιότερα άρθρα «