Αρχείο κατηγορίας: Τοποθετήσεις

Αυγ 23

Έντυπα Αιτήσεων Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Για το Έντυπο Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Γενικής Εκπαίδευσης πατήτε  εδώ Για το Έντυπο Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ από Γενική Εκπαίδευση σε ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

Αυγ 22

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά των ειδικοτήτων ΠΕ11 & ΠΕ60 Γενικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.»

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα των εκπαιδευτικών στη διάθεση πατήστε εδώ Για τη Δήλωση τοποθέτησης πατήστε εδώ

Αυγ 22

α) Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής β) Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα Λειτουργικών κενών -Υπεραριθμιών πατήστε  εδώ Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Αυγ 08

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ΣΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΟΙ ΣΔΕ 2019 ΚΕΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιούλ 25

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 της Π.Ε. Χαλκιδικής (Β΄-Γ΄ Φάση)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ιούλ 23

Οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσης εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης της ΠΕ Χαλκιδικής – Οργανικά κενά Β΄ Φάσης και υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης.

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα Τοποθετήσεων πατήστε εδώ Για τη δήλωση Τοποθέτησης πατήστε εδώ

Ιούλ 19

Ανακοίνωση οριστικών αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11, μετά τη με αρ. 82732/Ε2/24-05-2019 Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιούλ 19

Ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ιούν 11

α) Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 της Π.Ε. Χαλκιδικής (Β΄-Γ΄ Φάση) β) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ

Για την Ανακοίνωση Τοποθέτησης πατήστε εδώ Για την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Αμοιβαία Μετάθεση πατήστε εδώ Για την Αίτηση Αμοιβαίας μετάθεσης πατήστε εδώ  

Ιούν 06

α) Οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσης εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01 Γενικής Εκπαίδευσης της ΠΕ Χαλκιδικής β) Οργανικά κενά Β΄ Φάσης και υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων πατήστε εδώ Για τον Πίνακα Κατάταξης Σχ. μονάδων πατήστε εδώ Για τη δήλωση Τοποθέτησης πατήστε εδώ

Παλαιότερα άρθρα «