Απρ 17

Ημερίδα Επιμόρφωσης με θέμα:»Ο Εκπαιδευτικός του 21ου Αιώνα:Προκλήσεις και Προοπτικές»

2429 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ0001

Απρ 17

«33ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων»

Διαγωνισμός με γενικό θέμα «Πως θα ήθελα να ζω στην Ευρώπη» για μαθητές Ε΄& ΣΤ΄τάξη

2136 ΠΑΝΕΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ0001

Απρ 17

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας και της UNICEF

n140203a

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εγώ και εσύ μαζί για έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς βία και ρατσισμό»
2364 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNICEF0001

Απρ 16

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
γ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.
α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 23-04-2014 ως 02-05-2014, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Μέχρι τη σύσταση των οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ.Α’) θα παραμείνουν για ένα έτος ακόμα σε προσωρινή τοποθέτηση και επομένως δε θα υποβάλουν αιτήσεις με την παρούσα διαδικασία.
η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό,
• στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του),
• στη Δ/νση Α/θμιας που ανήκει οργανικά ή
• θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση για μετάθεση ή βελτίωση να μελετήσουν με προσοχή την εγκύκλιο των μεταθέσεων,ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν για την προσμέτρηση των μορίων της κάθε κατηγορίας (παιδιά,συνυπηρέτηση,ειδ.κατηγορίες κλπ.)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2013-14
Αίτηση από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ_2013-14
Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική 2013-14
Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2013-14
Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2013-14
Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2013-14
Αίτηση για ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ 2013-14

Απρ 14

«ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε._ΜΑΡΤΙΟΣ

Απρ 14

«Αποτελέσματα διαγωνισμού αφίσας και προωθητικού κειμένου σχεδίου Προώθησης Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία σχ. έτους 2012-2013″

1772 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝ.ΦΡΟΥΤΩΝ 20120001

Απρ 11

ΚΠΕ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ :Σεμινάριο Δικτύου Τουρισμός & Περιβάλλον«Ταξιδεύοντας με τον νου και την ψυχή για έναν αειφόρο τουρισμό»2-4 Μαΐου 2014

προγραμμα, 2-4 MAIOY 2014
συμμετοχη εκπαιδευτικών απο σχολεία
συμμετοχη εκπαιδευτικων στο κπε

Απρ 11

«Τροποποίηση Συγκρότησης Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης ΕΔΕΑΥ»

2080 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΔΕΑΥ 20-3-2014

Απρ 11

«Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας»

ΒΙΡ39-ΧΘΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΔΕΥ

Απρ 10

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

καταργηση επικυρωμενων αντιγραφων
BIH0X-6YZ KATAΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡ.ΥΠΟΒ.ΠΡΩΤ.ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡ.ΑΝΤΙΓΡ.ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παλαιότερα άρθρα «