Φεβ 09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του 1ου Δ.Σ. Ν. Μουδανιών στην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 1ου Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Φεβ 08

Οριστικοί πίνακες μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης, μετάθεσης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης και σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ ΕΕΕΕΚ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φεβ 08

Ενημερωτικό κείμενο για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό κείμενο για τα προγράμματα ΕΣΠΑ:

«Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες-ΑΠ6» (MIS5000044)

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3»  (MIS 520707,485613,485614)

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ 6,8,9» (MIS5000043) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Φεβ 04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΦΕΚ 46-2016 642-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ-6ΔΤΝ4653ΠΣ-ΠΚΠ

N.4327_2015

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Ε.Θ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Φεβ 02

Έγκριση επιμορφωτικής ημερίδας εκπαιδευτικών ΠΕ60

2843 ΩΙ8Ζ4653ΠΣ-ΟΧ8

Φεβ 02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του 3ου Δ.Σ. Ν. Μουδανιών στη Θεσσαλονίκη

ATT00134

Φεβ 01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκδρομή του 2ου Δ.Σ. Ν. Τρίγλιας στη Βουλή των Ελλήνων

ATT00372

Ιαν 27

Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων βελτίωσης θέσης / οριστικής τοποθέτησης για το σχολ. έτος 2015-16

1ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ιαν 26

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Τρεις Ιεράρχες 2016

Ιαν 26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του Δ.Σ. Ορμύλιας στην Αθήνα

Δ.Σ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ1

Παλαιότερα άρθρα «