Δεκ 15

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

8697 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ ΕΕΕΕΚ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεκ 12

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη του 1ου Δ.Σ.Ν.Μουδανιών»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεκ 09

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛ. ΠΕ70

8591 Απόφαση για παράταση δίμηνης απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70

Δεκ 09

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

8590 Aπόφαση τοπoθέτησης αναπληρωτή ΠΕ70

Δεκ 09

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ06

8589 Aπόφαση τοπoθέτησης αναπληρωτών ΠΕ06

Δεκ 09

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ05 ΚΑΙ ΠΕ07

8426 Tροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικών

Δεκ 08

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη Δ.Σ.Ταξιάρχη»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προσφορά εκπαιδευτικής

Δεκ 08

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών στην Αθήνα-Ναύπλιο ».

Πρόσκληση ενδιαφέροντος γαι τη Βουλή Αθήνα

Δεκ 04

«Λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (ΕΦΤ). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΡΟΛΟΣ ΕΚΠ.-ΤΥ -ΕΦΤ

Δεκ 04

«Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

εγκυκλιος 2014-2015

οδηγός

προγραμμα ευζην 2014-15

προγραμμα ευζην βθμιας 2014-15

Παλαιότερα άρθρα «