Ιουλ 22

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής

4565 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-2016

Ιουλ 21

Κατάταξη Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Χαλκιδικής με βάση τις περισσότερες Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης

4456 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ιουλ 21

Α) Οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσης εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής και ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11, ΠΕ06 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής της ΠΕ Χαλκιδικής. Β) Οργανικά κενά Β΄Φάσης και υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης

4557 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕ06 (Α ΦΑΣΗ)

ΟΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕ11 (Α ΦΑΣΗ)

ΟΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕ16 (Α ΦΑΣΗ)

ΟΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕ60 (Α ΦΑΣΗ)

ΟΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΠΕ70 ΠΕ11 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α ΦΑΣΗ)

ΟΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕ70 (Α ΦΑΣΗ)

Ιουλ 21

Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε και θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-17

Ιουλ 19

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ 2016-2017_ΦΕΚ 2218 Β’_18-07-2016_ΩΓΙ04653ΠΣ-ΞΧΞ

Ιουλ 18

Ανακοινοποίηση στο ορθό – Οριστικού αναμορφωμένου πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

ΑΝΑΚ. ΟΡΘΟ – ΠΕ70

Ιουλ 15

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡ. ΣΧΟΛΕΙΑ 16-17 ΚΑΙ 17-18

Ανακοινοποίηση στο ορθό- ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Ιουλ 15

Ανακοίνωση οριστικών αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής, και ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής

4483-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝ. ΜΟΡ. ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ11 ΕΙΔ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕ06

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕ11

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕ16

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕ60

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕ70

Ιουλ 14

Ανακοινοποίηση στο ορθό – Πίνακας κενών οργανικών θέσεων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Ε. Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝ. ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2016 ΣΧΟΛ. ΜΟΝ. Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Ιουλ 12

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝ. ΕΚΠ. (πλην Μουσικών) 2016-2017_ΦΕΚ 2133 Β’_11-07-2016_Ω4Κ84653ΠΣ-Α36

Παλαιότερα άρθρα «