Ιουλ 31

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

5273 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 06
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

Ιουλ 29

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2014-2015″

εγκύκλιος 118102_Δ1_25-7-2014
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2014
ΑΙΤΗΣΗ Αναπληρωτων _2014_15

Ιουλ 28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

5183 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΥΣΠΕ 2014
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 06
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ METATIΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ METATΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ιουλ 28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατόπιν εκδόσεως της με αριθ. 111694/Γ6/16-07-2014 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014″ το ΠΥΣΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κατά την με αριθ. 17/28-7-2014 Συνεδρίασή του προέβη στην διαπίστωση και την ανάρτηση των οργανικών κενών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων του Νομού Χαλκιδικής όπως φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα excel.
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. ΔΣ ΚΑΙ ΝΗΠ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ιουλ 28

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατόπιν εκδόσεως της με αριθ. 111694/Γ6/16-07-2014 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014″ το ΠΥΣΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κατά την με αριθ. 17/28-7-2014 Συνεδρίασή του προέβη στην τροποποίηση του πίνακα οργανικών κενών των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων του Νομού Χαλκιδικής μόνο ως προς τον αριθμό των οργανικών κενών του Νηπιαγωγείου Λακκώματος (2).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Ιουλ 22

«Διδασκαλία Β” Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2014-2015″

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ12773anak 7ΜΜΚ9-ΤΨ0

Ιουλ 22

Ενημέρωση: “Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ”

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. πρωτ.: 29137/12047/011/28-4-2014 του ΕΤΕΑ( πρώην ΤΕΑΔΥ)/ ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡΕΩ-Σ6Ω, με αναδρομική ισχύ από 1-12-2013, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς (τόσο εργοδότη όσο και εργαζομένου). Ο νέος τρόπος υπολογισμού μπήκε σε εφαρμογή από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2014. Οι αναδρομικές εισφορές για το διάστημα από 1/12/2013 ως 31/5/2014, θα λογίζονται σε τρεις μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη μισθοδοσία Αυγούστου 2014.

Παρατίθεται περίληψη του νέου τρόπου υπολογισμού της εισφοράς ΕΤΕΑ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ

Ιουλ 16

«Πρόγραμμα Δια Βίου μάθησης στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης – ετήσιας διάρκειας (600 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με έναρξη Οκτώβριο του 2014 και λήξη τον Ιούλιο 2015.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ AMEA 2014-2015 final (Unicode Encoding Conflict)

Ιουλ 16

«Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2014-2015″

ΒΑ9Θ9-91Τ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ ΕΒΠ 2014
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2014

Ιουλ 16

«Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2014-2015″

ΩΕΖΔ9-Ε0Ε_ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ 2014

Παλαιότερα άρθρα «