Σεπ 29

Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις θέσης εκπ/κών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, αναπληρωτών ΠΕ 60, ΠΕ 70

ΠΕ60, ΠΕ70

Σεπ 27

Οριστικές τοποθετήσεις αναπλ. εκπ/κών κλάδων ΠΕ71, ΠΕ60.50, ΠΕ06, ΠΕ19 και Προσωρινές τοποθετήσεις αναπλ. εκπ/κών κλάδου ΠΕ60.

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ71, ΠΕ60.50, ΠΕ19, ΠΕ06 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

Σεπ 27

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης – αίτησης για βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-ΠΕ60 της ΔΠΕ Χαλκιδικής

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης – αίτησης για βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-ΠΕ60 της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΑΙΤΗΣΗ

Σεπ 26

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ71, ΠΕ60.50, ΠΕ06, ΠΕ19

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ06, ΠΕ19, ΠΕ71, ΠΕ60.50

Σεπ 23

Πρόσκληση για ορισμό αναπληρωτών Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

Πρόσκληση για ορισμό αναπληρωτών Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΠΕ Χαλκιδικής

Σεπ 22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θέσιων Νηπιαγωγείων και Ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων ΔΠΕ Χαλκιδικής

Ω1ΒΜ4653ΠΣ-92Ψ-5527-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-2016.pdf

Σεπ 21

Ανακοινοποίηση στο ορθό – Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ32

ΠΕ32

Σεπ 20

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών, κλάδων ΠΕ 08 και ΠΕ 32

ΠΕ 08

ΠΕ 32

Σεπ 20

Υποβολή ενστάσεων – ανακλήσεων – κατά προτεραιότητα αιτήσεων απόσπασης

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Σεπ 19

Τελικός Πίνακας Επιλογής Δ/ντή 2ου Δημ. Σχολείου Ιερισσού

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΗ 2ου Δ.Σ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Παλαιότερα άρθρα «