Ιουλ 02

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

Κατόπιν της με αριθ. 103527/Ε2/29.06.2015 Υπουργικής Απόφασης η οποία κοινοποιήθηκε στην ΔΠΕ Ν. Χαλκιδικής και ορίζει ότι «οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν το έτος 2015 με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 92285/Ε1/11.06.2015 (ΑΔΑ: Ω0Β9465ΦΘ3-8ΩΙ) και 96518/Ε2/17.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΕΑ7465ΦΘ3-Λ4Υ) Υ.Α., σε όποιες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί ενστάσεις, θα πραγματοποιηθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων από τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα», το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής, κατά την με αριθ. 25/02.07.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αναβολή των οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων θέσης των εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, μέχρι την κοινοποίηση από το Υπουργείο των αποφάσεων εκδίκασης των υποβληθεισών ενστάσεων επί του πίνακα μεταθέσεων από το ΚΥΣΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, που υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων θέσης.

Ιουλ 02

Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5-7-2015 00083

Ιουλ 02

Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών σχολικών μονάδων σε κενές θέσεις, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙ10763 ΒΖΔ9465ΦΘ3-827

Ιουλ 01

Μισθοδοσία Αναπληρωτών εκπαιδευτικών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η Διεύθυνση Π.Ε.Χαλκιδικής ενημερώνει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ότι σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 κατατέθηκαν στους λογαριασμούς τους,τα χρήματα της μισθοδοσίας των παρακάτω προγραμμάτων ΕΣΠΑ :

Έναντι Ιουνίου

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠ2
2.Ν.Π ΕΑΕΠ
3.Ν.Π. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη
4.Ν.Π. Νέο Σχολείο
5.Εξατομικευμένη Υποστήριξη μαθητών
6.ΠΔΕ-Πληρωμή μέσω Δημοσίων Επενδύσεων

Καθώς και η εκκαθάριση Απριλίου της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης και η εκκαθάριση Μαΐου των ΠΔΕ.

Ιουλ 01

«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015»

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 00268

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ 00265

Ιουλ 01

«Χορήγηση κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015».

ΣΥΜΠΛ._ΑΔΕΙΕΣ OrigEMail.msg_eggr22040-29062015

Ιουλ 01

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων σε Τεχνικό Επιμελητήριο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 00273

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 00279

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 00273

Ιουλ 01

Αναβολή εκδήλωσης του ΄Ασυλου του Παιδιού

Λόγω των εκτάκτων γεγονότων στη χώρα μας, μετά λύπης μας αναγκαζόμαστε να αναβάλουμε την παρουσίαση του έργου ««ΕΞΙΣ-Εξελίσσοντας το Σχολικό Περιβάλλον» που είχε προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015, και ώρα 19:00 στην Αίθουσα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» του «Ασύλου του Παιδιού».
Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για την νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.
Η Πρόεδρος Δ.Σ.

του «Ασύλου του Παιδιού»
Μαίρη Ευθυμιάδου

Ιουλ 01

« Διεξαγωγή δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΚΛΟΓΕΣ) – ΩΦ6ΓΝ-ΒΘΛ

Ιουλ 01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΥΔΕΠ 00211

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΔΕΠ 00214

Παλαιότερα άρθρα «