Σεπ 19

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ71

Το ΠΥΣΠΕ κατά την με αριθ. 29/18-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην τοποθέτηση των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στα Ειδικά Σχολεία και τα Τμήματα Ένταξης Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΠΕ71

Σεπ 19

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής κατά την με αριθ. 29/18-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα προσωρινών τοποθετήσεων και αποσπάσεων εντός, των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων τροποποιείται η προσωρινή τοποθέτησή τους να παρουσιαστούν στις νέες σχολικές τους μονάδες.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 (18-09-2014)

Σεπ 18

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Το ΠΥΣΠΕ κατά την με αριθ. 29/18-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην ανακοινοποίηση στο ορθό των ομάδων σχολείων προς τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 όπως φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ07, να υποβάλουν νέες δηλώσεις τοποθέτησης στο fax της Διεύθυνσης (2371024235) μέχρι τις 19/09 και ώρα 12.00.

ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2014-15 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) 18-09-2014.

Σεπ 18

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Κατόπιν εξέτασεως των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, το ΠΥΣΠΕ κατά την με αριθ. 29/18-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην ανακοινοποίση στο ορθό των ομάδων σχολείων προς τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 όπως φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ05, να υποβάλουν νέες δηλώσεις τοποθέτησης στο fax της Διεύθυνσης (2371024235) μέχρι τις 19/09 και ώρα 09.00.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σεπ 17

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΚΑΙ ΠΕ07

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής) και ΠΕ07 (Γερμανικής) από μετάταξη ή απόσπαση να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στις ομάδες σχολείων των επισυναπτόμενων πινάκων μέχρι τις 9.00 π.μ. (18-09-2014) στο fax 2371024235.

ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΩΝ 2014-15

Σεπ 17

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06, ΠΕ19-20, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από εκπαιδευτικούς επί των πινάκων μοριοδότησης-τοποθέτησης που ανακοινώθηκαν στις 9-9-2014 στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, το ΠΥΣΠΕ κατά τις με αριθ. 27/15-09-2014 και 28/16-09-2014 συνεδριάσεις του προέβη σε ανακοινοποίηση στο ορθό των ανωτέρω πινάκων.
Οι εκπαιδευτικοί των οποίων τροποιείται το σχολείο τοποθέτησης ή απόσπασης καλούνται να παρουσιαστούν στις νέες σχολικές τους μονάδες από τις 18-09-2014.

ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ60 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ70 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19-20 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σεπ 16

« Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης εκπ/κών » 3ης εκπαιδευτικής περιφέρειας

Επιμορφωτική συνάντηση των εκπ/κών της Α΄ τάξης , με θέμα: « Διδακτική Μεθοδολογία για το μάθημα της γλώσσας, φωνολογική επίγνωση, σχέσεις με τους γονείς των μαθητών»

17328 3ης εκπαιδευτικης περιφερειας

Σεπ 16

« Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης» 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας

Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 12.00-14.00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Μουδανιών, με θέμα: « Φωνολογική επίγνωση, αναδυόμενος γραμματισμός, πρώτες μαθηματικές έννοιες».

17319 εγκριση επιμορφωτικης συναντησης

Σεπ 16

«Ένταξη των περιφερειακών υπευθύνων KIDS ATHLETICS στην δομή των Ομάδων Φυσικής Αγωγής»

kids athletics

Σεπ 16

«Σχολικά είδη από την UNICEF»

1481 UNICEF-ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παλαιότερα άρθρα «