Ιουλ 28

Ενημέρωση για Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ενημέρωση για διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΔΠΜΣ

Ιουλ 28

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

μεταταξη δυτ.αττικη 00134

Μεταταξη Αποκεντρωμενη Διοικηση Αττικής 00131

Ιουλ 28

«Αποστολή α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών ΠΕ09- Οικονομολόγοι προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 για το Νότιο Ημισφαίριο και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων».

Eggrafo-anartisis-prosorinon-pinakon-prokiriksis ΠΕ09_2015-2016

Ιουλ 28

«Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»

11739_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2015-2016_ΩΤΠ1465ΦΘ3-6Ν1

Ιουλ 28

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο http://www.etwinning.gr/survey/index.php/464983/lang-el

προσκληση etwinning_2015-17f

Ιουλ 24

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016″

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2015-2016 κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07–2015 έως 07–08–2015
Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2015-2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2015_16 ΚΟΙΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2015_16

Ιουλ 22

« Παράταση θητείας »

Παράταση θητείας 2 (1)

Ιουλ 22

Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε παρέα»Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2015-2016

prosklisi idrima latsi

ΔΙΑΒ πρόγραμμα λάτσης

Ιουλ 21

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

01e ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

01z ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ιουλ 21

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Χαλκιδικής

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ (21-7-2015) 11671 73Τ5465ΦΘ3-ΨΧΖ

Παλαιότερα άρθρα «