Αυγ 20

«Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Π.Ε. και Δ.Ε, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ EAE 2014-2015 (ΑΔΑ_ΒΔ7Υ9-7ΒΨ)
αιτηση ειδικης αγωγης

Αυγ 18

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15»

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (2η ΦΑΣΗ)_ 2014

Αυγ 13

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΙΑΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70, ΤΗΣ ΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Γ΄ ΦΑΣΗ)

Το ΠΥΣΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κατά την με αριθ. 21/13-08-2014 συνεδρίασή του προέβη στην οριστική τοποθέτηση, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σε σχολική μονάδα Γενικής Αγωγής της εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ70, Μπάτζιου Στεργιανής η οποία δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθεί κατά την Β΄ Φάση σε κάποιο από τα σχολεία προτίμησής της, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-Γ΄ ΦΑΣΗ

Αυγ 13

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ 70 ΤΗΣ Π.Ε. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)

Το ΠΥΣΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κατά την με αριθ. 21/13-08-2014 συνεδρίασή του προέβη στην οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες Γενικής Αγωγής των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70 οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν κατά την Α΄ Φάση σε κάποιο από τα σχολεία προτίμησής τους, όπως φαίνεται στους επισυναπτόμενους πίνακες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06-Β΄ ΦΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-Β΄ΦΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-Β΄ ΦΑΣΗ

Αυγ 13

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013 – 2014»

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ06 και ΠΕ11, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης σε μειονοτικά σχολεία ,να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μέχρι 18-8-2014 «Δήλωση Μετάθεσης»

7452_08_08_2014__ΩΙ7Ι9-9ΥΗ

Αυγ 13

«Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2014-2015″

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
πίνακας αποδεκτών εκδοτικών οίκων 2014-15 γαλ γερ
ΑΔΑ 64Ψ19-378
ΑΔΑ _6Ψ5Ζ9-71Ω

Αυγ 13

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2014-2015 σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών»

αποσπασεις σε μητροπολεις (1) 2014

Αυγ 13

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (1η φαση) 2014

Αυγ 13

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕ 2014 (1η φαση)

Αυγ 13

«Έγκριση ενημερωτικών παρεμβάσεων από την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

126397 -1196 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ_signed

Παλαιότερα άρθρα «