Σεπ 26

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ11

Το ΠΥΣΠΕ κατά την με αριθ. 31/25-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην προσωρινή διάθεση και την τροποποίηση των προσωρινών διαθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 όπως αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Σεπ 25

ΟΜΑΔΕΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ05, να υποβάλουν νέα δήλωση τοποθέτησης μέχρι τις 26/09/2014 και ώρα 12.00 για τις ομάδες κενών του επισυναπτόμενου πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σεπ 25

ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής κατά την με αριθ. 31/25-09-2014 συνεδρίασή του εξέτασε τις δηλώσεις τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής και προέβη στις προσωρινές τοποθετήσεις, τις αποσπάσεις και τις διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου όπως αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.
Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις νέες τους θέσεις.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ ΠΕ08 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

Σεπ 23

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής κατά την με αριθ. 30/22-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 από μετάταξη και τη διάθεσή τους και σε άλλες σχολικές μονάδες του Νομού για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές τους μονάδες.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΚΛΑΔΟΥ-ΠΕ05

Σεπ 23

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

Το ΠΥΣΠΕ κατά τη με αριθ. 30/22-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στις προσωρινές τοποθετήσεις και τις διαθέσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ07, από μετάταξη και απόσπαση. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στις σχολικές τους μονάδες.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Σεπ 22

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20 ΚΑΙ ΠΕ32

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20 ΚΑΙ ΠΕ32 τοποθετήθηκαν κατά την με αριθ. 30/22-09-2014 συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ σε σχολικές μονάδες του Νομού και διατέθηκαν για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου όπως φαίνεται στους επισυναπτόμενους πίνακες. Παρακαλούνται να παρουσιαστούν άμεσα στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19-20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΠΕ 16.01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ32

Σεπ 19

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ11

Το ΠΥΣΠΕ κατά την με αριθ. 29/18-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην προσωρινή διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 και σε άλλες σχολικές μονάδες για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου τους και τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. Οι οριστικές διαθέσεις θα ανακοινωθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Σεπ 19

ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20 ΚΑΙ ΠΕ32

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 που προσλήφθηκαν στην ΠΕ Ν. Χαλκιδικής, να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 22/09/2014 και ώρα 09.00 δήλωση τοποθέτησης στο fax της Διεύθυνσης (2371024235) σύμφωνα με τα κενά των επισυναπτόμενων πινάκων.

ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΚΕΝΑ ΠΕ16

ΚΕΝΑ ΠΕ19-20

ΚΕΝΑ ΠΕ32

Σεπ 19

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ71

Το ΠΥΣΠΕ κατά την με αριθ. 29/18-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην τοποθέτηση των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στα Ειδικά Σχολεία και τα Τμήματα Ένταξης Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΠΕ71

Σεπ 19

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής κατά την με αριθ. 29/18-09-2014 συνεδρίασή του προέβη στην εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα προσωρινών τοποθετήσεων και αποσπάσεων εντός, των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων τροποποιείται η προσωρινή τοποθέτησή τους να παρουσιαστούν στις νέες σχολικές τους μονάδες.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 (18-09-2014)

Παλαιότερα άρθρα «