«

»

Απρ 15

Ανακοίνωση οριστικών αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά την αριθμ. 6/15-04-2024 συνεδρίασή του, ανακοινώνει τον οριστικό αναμορφωμένων πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΜΕΑΕ ΕΝΤΟΣ