«

»

Απρ 16

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Χαλκιδικής που επιθυμούν συνεξέταση, να το δηλώσουν,  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο mail@dipe.chal.sch.gr,  καταγράφοντας αναλυτικά  το Α.Μ. του/της συζύγου τους, τον αριθμό προτίμησης και το λεκτικό του/των ΠΥΣΠΕ στο/α οποίο/α επιθυμούν την συνεξέταση.

Στη συνέχεια οι Δ/νσεις Εκπ/σης  θα προωθήσουν τα αιτήματα συνεξέτασης στο αρμόδιο τμήμα Κινητικότητας Προσωπικού ΥΠΑΙΘΑ (τμήμα Α΄ για την Α/θμια).

Σημειώνουμε ότι η συνεξέταση αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ΠΥΣΠΕ (ΣΜΕΑΕ) και όχι σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕΔΑΣΥ ή ΕΕΕΕΚ.

Επισημαίνουμε ότι η συνεξέταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί μεταξύ δυο εκπαιδευτικών όταν  ο ένας ανήκει στην Ειδική Αγωγή και ο δεύτερος στην Γενική Εκπαίδευση διότι υποβάλλουν διαφορετικούς τύπους αιτήσεων.