↑ Επιστροφή σε ΕΣΠΑ – Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα δια Βίου Μάθησης

llp_logo_gr

Πρόγραμμα Comenius

Περιγραφή: Το πρόγραμμα επιδιώκει να αναπτύξει τη γνώση αλλά και την κατανόηση μεταξύ νέων ανθρώπων και εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, γλωσσών και αξιών υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων εκπαιδευτικών θεσμών σε όλα τα κράτη μέλη. Επικεντρώνεται στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό μέχρι το …

Δες τη σελίδα »