Νέα Μοριοδότηση των Σχ. Μονάδων της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΩΝ-ΣΧ.-ΜΟΝΑΔΩΝ-ΤΗΣ-ΔΠΕ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ