Αρχείο κατηγορίας: Προγράμματα ΕΣΠΑ

Οκτ 07

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ), ΠΕ61(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ),ΠΕ60,ΠΕ07,ΠΕ86

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΝΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ email ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/10/2020 ΈΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 14:00 Μ.Μ

Σεπ 21

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι προσλαμβανόμενοι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο που αντιστοιχεί στην πράξη ΕΣΠΑ (αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα) στην οποία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe.chal.sch.gr , προκειμένου να γίνει η προεργασία της αναγγελίας πρόσληψής τους. Το απογραφικό δελτίο κατατίθεται, …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Σεπ 10

Διαθέσεις παράλληλης στήριξης σχολικού έτους 2020-2021

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σεπ 02

ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2020-21

2951_ΟΔΗΓΟΣ_ΔΟΜΕΣ_2020_2021_5069632_6ΡΦΡ46ΜΤΛΗ-ΦΒΟ 2950_ΟΔΗΓΟΣ_ΕΚΟ 2020-2021_5069864_ ΨΙΘΔ46ΜΤΛΗ-Ν7Ξ 6ΖΣΘ46ΜΤΛΗ-Ε1Υ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2020-2021 ΟΠΣ 5069634 Ψ75Ο46ΜΤΛΗ-ΡΞΗ_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_2020_2021 2949_ΟΔΗΓΟΣ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ_2020_2021_5069645_62Μ746ΜΤΛΗ-ΙΣΣ 2965 ΟΔΗΓΟΣ ΠΔΕ 2020-2021 9ΕΡΘ46ΜΤΛΗ-ΖΞΜ Οδηγός Εξειδ. ΚΜ 2020-21 50668316ΣΘ346ΜΤΛΗ-ΣΩ1 ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2020-21

Αυγ 26

Προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλαμβανόμενοι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ ΕΕΠ/ ΕΒΠ, θα πρέπει  να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης και να ενημερωθούν με την επισυναπτόμενη Απόφαση 3344/ Β΄/ 10-08-2020 της Δ/ νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπ/ κου Προσωπικού ( τμήματα Α΄και Β΄) του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΥΑ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ_9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ-1 Τα δικαιολογητικά πρόσληψης πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαρ 06

Μισθοδοσία αναπληρωτών

Ενημερώνουμε τους/ τις  αναπληρωτές/τριες ότι η μισθοδοσία Φεβρουαρίου που ήδη καταβλήθηκε, ήταν η τελευταία που πραγματοποιήθηκε από την ΔΠΕ Χαλκιδικής. Από τη μισθοδοσία Μαρτίου η πληρωμή θα γίνεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών( Ε.Α.Π.). Κατόπιν τούτου η μισθοδοσία Μαρτίου 2020 αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 10-3-2020.

Σεπ 04

Οδηγοί πράξεων ΕΣΠΑ 2019-20

ΠΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΔ

Αυγ 28

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχ. έτους 2019-2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ιούλ 05

Μισθοδοσία Αναπληρωτών εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Χαλκιδικής

Ενημερώνουμε τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που απασχολήθηκαν κατά το σχ. έτος 2018-2019  στη ΔΠΕ Χαλκιδικής ότι καταβλήθηκε η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας.

Ιούλ 03

Μισθοδοσία Αναπληρωτών εκπαιδευτικών μηνός Ιουνίου

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ της ΔΠΕ Χαλκιδικής ότι πραγματοποιήθηκε η μισθοδοσία του μηνός Ιουνίου σε όλα τα έργα.

Παλαιότερα άρθρα «