«

»

Μαρ 06

Μισθοδοσία αναπληρωτών

Ενημερώνουμε τους/ τις  αναπληρωτές/τριες ότι η μισθοδοσία Φεβρουαρίου που ήδη καταβλήθηκε, ήταν η τελευταία που πραγματοποιήθηκε από την ΔΠΕ Χαλκιδικής. Από τη μισθοδοσία Μαρτίου η πληρωμή θα γίνεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών( Ε.Α.Π.). Κατόπιν τούτου η μισθοδοσία Μαρτίου 2020 αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 10-3-2020.