Αρχείο κατηγορίας: Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Δεκ 05

Τοποθετήσεις-Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 4-12-2018

Δεκ 04

Μισθοδοσία αναπληρωτών

Ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Μισθοδοσία Νοεμβρίου όλων των έργων για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Δεκ 03

Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3-12-2018

Νοέ 30

Πληρωμή οδοιπορικών σχολικού έτους 2017-2018

Έχει ολοκληρωθεί η πίστωση στους λογαριασμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αφορούν οδοιπορικά έξοδα σχολικού έτους 2017-2018 στο » Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » ( MIS 5009815)    

Νοέ 15

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για εγγραφή στον ΟΠΣΥΔ

Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για εγγραφή ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ

Νοέ 12

Τοποθετήσεις- Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 12-11

Νοέ 09

Μετακίνηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ71, ΠΕ70-ΕΑΕ, ΠΕ60-ΕΑΕ για παράλληλη στήριξη και ΠΕ70 σε Τ.Υ. – Τοποθέτηση εκπαιδευτικού της ΔΠΕ Χαλκιδικής, κλάδου ΠΕ70.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Νοέ 09

Ανακοίνωση λειτουργικών κενών, κλάδων ΠΕ 71, ΠΕ70 ΕΑΕ και ΠΕ61 για Παράλληλη στήριξη – Τάξεων Υποδοχής

ΚΕΝΑ ΠΕ60,ΠΕ70 ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ, Τ.Υ.-ΖΕΠ

Νοέ 05

Μισθοδοσία Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ότι καταβλήθηκε η μισθοδοσία όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του μηνός Οκτωβρίου.

Οκτ 09

α) Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ07, ΠΕ08 β) Μετακινήσεις εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 γ)Τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ08, ΠΕ06, ΠΕ11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 9-10-2018

Παλαιότερα άρθρα «