«

»

Οκτ 16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ (Α΄ ΦΑΣΗΣ) & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ(Β΄& Γ ΦΑΣΗΣ) ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ79,ΠΕ08,ΠΕ91

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΥΣΠΕ 44 16-10-2020

  • Αναπληρωτές Π.Ε. 79, Π.Ε. 08 και Π.Ε. 91Μετά τη πρόσληψη αναπληρωτών Β΄ και Γ΄ φάσης δημιουργήθηκαν νέες ομάδες σχολείων και σε κάποιες έγιναν αναπροσαρμογές.

    Οι αναπληρωτές Π.Ε. 79, Π.Ε. 08 και Π.Ε. 91 της  Α΄ φάσης παραμένουν στη θέση τους ή, εάν επιθυμούν, μπορούν να κάνουν αίτηση για βελτίωση θέσης.

    Οι αναπληρωτές Β΄ και Γ΄ φάσης θα δηλώσουν όλες τις ομάδες σχολείων με τη σειρά που επιθυμούν καθώς πιθανόν, να κάποιες θέσεις να μείνουν κενές λόγω βελτίωσης θέσης των αναπληρωτών Α΄ φάσης.

    Η τοποθέτηση θα γίνει με την εξής σειρά: α. Πίνακας αναπληρωτών Α΄ φάσης (όσοι επιθυμούν βελτίωση θέσης)  β. Πίνακας αναπληρωτών Β΄ φάσης και γ. Πίνακας αναπληρωτών Γ΄ φάσης.