Αρχείο κατηγορίας: ΕΑΕΠ

Ιούλ 03

Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.)

Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.)

Μαΐ 21

Πρόσκληση σε Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής και της Β΄ περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης που απασχολούνται στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα / Πολύγυρος, 29-5-2013

Πρόσκληση σε Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής και της Β΄ περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης που απασχολούνται στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα / Πολύγυρος, 29-5-2013

Δεκ 12

Αξιολόγηση στα Δ.Σ. με Ε.Α.Ε.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ Δ.Σ ΜΕ ΕΑΕΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ