Αρχείο κατηγορίας: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σεπ 07

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ,Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ Αντίγραφο του 05 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-3 ΦΥΛΛΑ 2020 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (003)

Αυγ 28

Πρόσκληση για κάλυψη κενούμενης θέσης Διευθυντή-Διευθύντριας Δ.Σ. Ν. Φλογητών, Δ.Σ. Ν. Φώκαιας

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Αυγ 26

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

13441 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Ε Θ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (2)

Αυγ 24

Νέα Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ – ΩΞΣΞ46ΜΤΛΗ-ΩΜΔ (3)

Αυγ 17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

13086 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ

Αυγ 17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

13064 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Μαρ 10

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020

ΨΒΡ246ΜΤΛΗ-ΝΥΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΠ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φεβ 26

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος για μετακίνηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφορών

Φεβ 25

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2019-2020

(ΩΥΙ346ΜΤΛΗ-ΥΝΔ)_Δεύτερη_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2019-2020 (2)

Φεβ 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Νικήτης στην Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παλαιότερα άρθρα «