↑ Επιστροφή σε Σχολικές Μονάδες

Χώρος Σχολείων

Στο χώρο σχολείων, οι Διευθυντές, με χρήση των κωδικών πρόσβασης, μπορούν να ενημερώνουν άμεσα την ιστοσελίδα με στοιχεία του σχολείου τους και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται απο τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής.

Είσοδος στο Χώρο Σχολείων