Άδειες

Πρότυπα αποφάσεων αδειών μονίμων εκπαιδευτικών

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕ Υ.Δ.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ Υ.Α.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29.05.2020

  • Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26.05.2020

  • Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18.05.2020

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

001 ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

002 ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

003 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΜΟΝΙΜΩΝ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

4.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αιτηση Άδειας 9μηνη-6μηνη Ανατροφής

Αίτηση Άδειας Άνευ Αποδοχών

Αίτηση Άδειας για Ασθένεια Τέκνου

Αίτηση Άδειας Κύησης

Αίτηση Άδειας Λοχείας

Αίτηση Άδειας Σχολικής Επίδοσης

Αίτηση Αιμοδοτικής Άδειας

Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας

Αίτηση Αναρρωτικής με Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση Ειδικής Άδειας Αναπηρίας

Αίτηση Ειδικής Άδειας Γάμου

Αίτηση Ειδικής Άδειας Γυναικολογικού Ελέγχου

Αίτηση Ειδικής Άδειας Δίκης

Αίτηση Ειδικής Άδειας Εκλογών

Αίτηση Ειδικής Άδειας Εξετάσεων

Αίτηση Ειδικής Άδειας Μ.Ι.Υ.Α

Αίτηση Ειδικής Άδειας Νοσήματος

Αιτηση Ειδικής Άδειας Πατρότητας

Αίτηση Ειδικής Άδειας Πένθους

Αίτηση Επιμορφωτικής Άδειας

Αίτηση Κανονικής Άδειας Κυοφορίας

Αίτηση Κανονικής Άδειας

Αίτηση Μειωμένου Ωραρίου

Αίτηση Συνδικαλιστικής Άδειας

Αίτηση Ειδικής Άδειας Νοσήματος 22 ημερών