Άδειες

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29.05.2020

  • Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26.05.2020

  • Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18.05.2020

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

001 ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

002 ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

003 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΜΟΝΙΜΩΝ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

4.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΓΑΜΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΚΗ, ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

7. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ-ΕΣΠΑ(ΚΟΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ)