Άδειες

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

4.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΓΑΜΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΚΗ, ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

7. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΓΑΜΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΚΗ, ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

7. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ