Αρχείο κατηγορίας: Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Ενισχυτική Διδασκαλία

Ιούν 09

Αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία

Α) οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, όπου λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ (ΤΥ ΖΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, όπως μεταβούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/rIz2UE , και Β) οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε ΤΥ ΖΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, όπως μεταβούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/QfGudJ ώστε να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που είναι αναρτημένα …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Δεκ 04

«Λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (ΕΦΤ). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΡΟΛΟΣ ΕΚΠ.-ΤΥ -ΕΦΤ

Οκτ 04

«Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π»

Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, για το σχολικό έτος 2014-2015. ΑΔΑ_7ΔΡ29-ΤΧ9_ΤΥ ΖΕΠ

Φεβ 28

Οδηγίες Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ? Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» τωνΑξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ

Οδηγίες Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ? Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» τωνΑξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ

Νοέ 16

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ζ.Ε.Π.

Δείτε Εδώ τον Πίνακα Προσληφθέντων Εκπαιδευτικών Οι εν λόγω εκπ/κοί προσλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ? Η μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τονίζεται ότι η παρουσίαση των εν λόγω …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοέ 15

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π.

Απόφαση Ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π.

Οκτ 18

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) ΖΕΠ και ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΦΤ) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Υ.Ι ΚΑΙ ΙΙ – Ε. Φ.Τ. ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Υ. Z.E.Π. – Ε. Φ.Τ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οκτ 11

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) ΖΕΠ και ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΦΤ) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΔΑ – Εγκύκλιος ΤΥ- ΕΦΤ 2012-2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Υ.Ι ΚΑΙ ΙΙ – Ε. Φ.Τ. ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φυλλάδιο για το Δάσκαλο Επίπεδο 1 Έγγραφο Γ.Λ.Κ.