«

»

Ιούν 09

Αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία

Α) οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, όπου λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ (ΤΥ ΖΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, όπως μεταβούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/rIz2UE , και

Β) οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε ΤΥ ΖΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, όπως μεταβούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/QfGudJ ώστε να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που είναι αναρτημένα στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Erotimatoligio_TY_ZEP