Αρχείο κατηγορίας: Μεταθέσεις

Δεκ 21

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2021-2022

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά τη με αριθ. 38/20.12.2021 συνεδρίασή του, ανακοινώνει: α) Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης για το σχολικό έτος 2021-2022 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ β) Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κουφών και στη γραφή …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Δεκ 13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ_ΕΕΕΕΚ ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΣΤΑΣΗ

Ιούν 29

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70/Δασκάλων εντός της περιοχής μετάθεσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χαλκιδικής

ΑΠΟΦΑΣΗ 10115 6Ψ8246ΜΤΛΗ-Ψ0Ξ (2)

Μαΐ 07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΜΕΑΕ

Μαΐ 07

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΣΔ 2020

Μαΐ 07

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – 2020…

Μαΐ 07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Απρ 06

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2019-20_ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ Διαβίβαση οργανικών κενών_3-4_signed Βεβαίωση υπηρεσίας για μεταθέσεις Αίτηση Μετάθεσης_ΕΕΠΕΒΠ ΕΕΠ_ΚΕΝΑ ανά ΚΕΣΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΚΕΝΑ ανά περιοχή

Δεκ 23

Ανακ. στο Ορθό – Οριστικοί πίνακες αιτούντων μετάθεση για βελτίωση- οριστική τοποθέτηση

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Δεκ 19

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτούντων μετάθεση για το σχολικό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Παλαιότερα άρθρα «