«

»

Δεκ 11

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής,  μετά τη με αριθ. 23/01.12.2023 συνεδρίασή του, ανακοινώνει:

α) Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης για το σχολικό έτος 2023-2024

β) Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

γ) Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κουφών και στη γραφή BRAILLE των τυφλών

δ) Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΚΕΔΑΣΥ