Χρήσιμα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ METATIΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ METATΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ-ΜΕΤΑΘ ΕΝΤΟΣ

ΥΠΟ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ? ΛΟΧΕΙΑΣ Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά …

Δες τη σελίδα »

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών

Κανονική άδεια Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ? έτος (ημερολογιακό), εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού. Δικαιολογητικά: ? Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι σοβαροί λόγοι ανάγκης. Στην αίτηση θα πρέπει να υπάρχει και εισήγηση (θετική ή …

Δες τη σελίδα »

Βαθμοί και ΜΚ

Α. Αρχική κατάταξη Η αρχική κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις 1-11-2011 σε βαθμούς και ΜΚ έγινε ως εξής: 1. Υπολογίσθηκε ο συνολικός χρόνος υπηρεσία για κατάταξη σε βαθμό των μονίμων εκπαιδευτικών. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας για κατάταξη σε βαθμό περιλάμβανε: ? Την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μέχρι 31-10-2011 ? Το χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31-10-2011 Προστέθηκε …

Δες τη σελίδα »

Δήλωση οικογενειακής κατάστασης

ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης 2019-20 ΕΝΤΥΠΟ – Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης

Δες τη σελίδα »

money

Εκκαθαριστικά Σημειώματα Μισθοδοσίας

 Η παρούσα υπηρεσία έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, και η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής επιφυλάσσεται για την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών. Για τα επίσημα εκκαθαριστικά σημειώματα, πρέπει να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής. Στην παρούσα φάση, η υπηρεσία αφορά μόνο την κανονική μισθοδοσία των μονίμων εκπαιδευτικών. ΑΜ ΑΦΜ ΑΜΚΑ Έτος 2012 2013 2014 …

Δες τη σελίδα »

ΕΝΤΥΠΑ

ΚΑΡΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ     Αίτηση χορήγησης οικογενειακής παροχής ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Έντυπο Αναφοράς Ανάληψης Υπηρεσίας ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης – βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ …

Δες τη σελίδα »

Γενική Εκτίμηση_ΒΘΜΙΑ

Υποδείγματα Εκθέσεων Αυτοαξιολόγησης Νηπιαγωγείου

ΑΕΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης τουΝηπιαγωγείου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Ε.Ε.ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ0001 ΔΕΙΚΤΕΣ

Δες τη σελίδα »

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικης Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ____________________________________________________________________________________________ Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και …

Δες τη σελίδα »