Χρήσιμα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ METATIΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ METATΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ-ΜΕΤΑΘ ΕΝΤΟΣ

ΥΠΟ_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ? ΛΟΧΕΙΑΣ Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά …

Δες τη σελίδα »

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών

Κανονική άδεια Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ? έτος (ημερολογιακό), εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού. Δικαιολογητικά: ? Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι σοβαροί λόγοι ανάγκης. Στην αίτηση θα πρέπει να υπάρχει και εισήγηση (θετική ή …

Δες τη σελίδα »

Βαθμοί και ΜΚ

Α. Αρχική κατάταξη Η αρχική κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις 1-11-2011 σε βαθμούς και ΜΚ έγινε ως εξής: 1. Υπολογίσθηκε ο συνολικός χρόνος υπηρεσία για κατάταξη σε βαθμό των μονίμων εκπαιδευτικών. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας για κατάταξη σε βαθμό περιλάμβανε: ? Την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μέχρι 31-10-2011 ? Το χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31-10-2011 Προστέθηκε …

Δες τη σελίδα »

Δήλωση οικογενειακής κατάστασης

ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δες τη σελίδα »

money

Εκκαθαριστικά Σημειώματα Μισθοδοσίας

 Η παρούσα υπηρεσία έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, και η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής επιφυλάσσεται για την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών. Για τα επίσημα εκκαθαριστικά σημειώματα, πρέπει να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής. Στην παρούσα φάση, η υπηρεσία αφορά μόνο την κανονική μισθοδοσία των μονίμων εκπαιδευτικών. ΑΜ ΑΦΜ ΑΜΚΑ Έτος 2012 2013 2014 …

Δες τη σελίδα »

ΕΝΤΥΠΑ

    Έντυπο Αναφοράς Ανάληψης Υπηρεσίας ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης – βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ METATIΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ …

Δες τη σελίδα »

Γενική Εκτίμηση_ΒΘΜΙΑ

Υποδείγματα Εκθέσεων Αυτοαξιολόγησης Νηπιαγωγείου

ΑΕΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης τουΝηπιαγωγείου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Ε.Ε.ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ0001 ΔΕΙΚΤΕΣ

Δες τη σελίδα »

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικης Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ____________________________________________________________________________________________ Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και …

Δες τη σελίδα »