↑ Επιστροφή σε Χρήσιμα

Εκκαθαριστικά Σημειώματα ΜισθοδοσίαςΗ παρούσα υπηρεσία έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, και η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής επιφυλάσσεται για την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών.
Για τα επίσημα εκκαθαριστικά σημειώματα, πρέπει να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής.
Στην παρούσα φάση, η υπηρεσία αφορά μόνο την κανονική μισθοδοσία των μονίμων εκπαιδευτικών.

ΑΜ ΑΦΜ ΑΜΚΑ
Έτος Μισθολογική Περίοδος