«

»

Νοέ 16

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ζ.Ε.Π.

Δείτε Εδώ τον Πίνακα Προσληφθέντων Εκπαιδευτικών

Οι εν λόγω εκπ/κοί προσλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ? Η μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τονίζεται ότι η παρουσίαση των εν λόγω εκπαιδευτικών στις οικείες Διευθύνσεις ορίζεται από τη Δευτέρα 19/11/2012 έως και την Τετάρτη 21/11/2012 και ως ημερομηνία πρόσληψής τους λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας τους.