«

»

Οκτ 06

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021

 

Οι προσλαμβανόμενοι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ ΕΕΠ/ΕΒΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο που αντιστοιχεί στην πράξη ΕΣΠΑ (αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα) στην οποία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

mail@dipe.chal.sch.gr ,

προκειμένου να γίνει η προεργασία της αναγγελίας πρόσληψής τους. Το απογραφικό δελτίο κατατίθεται, επιπλέον, στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΔΕ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΔΕ ΕΕΠ

ΠΔΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ


Επιπλέον, οφείλουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις, να τα σκανάρουν σε μορφή PDF και να τα προσκομίσουν στη σχολική μονάδα που τοποθετούνται. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να ανεβάσει στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ τα δικαιολογητικά πρόσληψης, μαζί με την ανάληψη υπηρεσίας και το απογραφικό δελτίο. Οι πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο προσκομίζονται στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.