Αρχείο ημέρας: 19 Απριλίου 2024

Απρ 19

Aιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης υποβάλλονται αποκλειστικά μόνο μέσω του ΠΣ https://teachers.minedu.gov.gr  και όχι χειρόγραφα.  

Απρ 19

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6