Οκτ 02

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

21869 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΣΥ_ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΣΥ

Οκτ 01

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής Σεπτέμβριος 2018

7150 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΜΕ ΑΔΑ-ΩΗ2Τ4653ΠΣ-ΤΗ7

Σεπ 27

Μετακινήσεις – Διαθέσεις εκπαιδευτικών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σεπ 14

Ανακοινοποίηση Βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

Σεπ 13

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

ΠΕ70

Σεπ 13

Βελτίωση θέσης και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06 13-9-2018

Σεπ 13

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

Σεπ 13

Βελτιώσεις εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

Σεπ 13

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71 παράλληλης στήριξης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ71

Σεπ 13

Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 70 13-09-18

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα