Ιούλ 12

Λειτουργικά κενά – ομάδες σχολείων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ86 12-7-2018

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ05 & ΠΕ07 12-7-2018

Ιούλ 12

Ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών σε Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ Τ.Ε.

Ιούλ 12

Ανακοίνωση Προσωρινής τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 – Εναπομείναντα λειτουργικά κενά, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ., ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11

Ιούλ 09

Επικαιροποίηση λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής – Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής.

 • Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ
 • Για τον Πίνακα με τον Ονοματικό Χαρακτηρισμό Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ
 • Για τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Λειτουργικών κενών – Πλεονασμάτων πατήστε εδώ
 • Για τη Δήλωση Τοποθέτησης Υπεράριθμου εκαιδευτικού πατήστε εδώ

Ιούλ 06

Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Ανακοίνωσης-Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής-Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ- Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

5078-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιούλ 05

Ανακοινοποίση στο Ορθό του Πίνακα Λειτουργικών κενών και Υπεραριθμιών ως προς τον κλάδο ΠΕ70

ΠΙΝ-ΛΕΙΤ.-ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ιούλ 05

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πρόσληψης εποχικού προσωπικού μαθητικής κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

5084-05-07-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2018 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ-ΨΝΗΟ4653ΠΣ-634

Ιούλ 05

Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής-Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

 • Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ
 • Για την Τοποθέτηση των Οργανικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών  μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων πατήστε εδώ
 • Για τους πίνακες των Λειτουργικών Κενών και Υπεραριθμιών πατήστε εδώ
 • Για τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ
 • Για την Υπεύθυνη Δήλωση Λειτουργικής Υπεραριθμίας πατήστε εδώ
 • Για τη Δήλωση τοποθέτησης Υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ
 • Για τη Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ
 • Για το Έντυπο Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής -Τοποθέτησης Αποσπασμένων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ

Ιούλ 05

Ενημέρωση πληρωμών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΕΣΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Ιούλ 03

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής Περιόδου Ιουνίου 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME ΑΔΑ-ΩΩ844653ΠΣ-68Ο

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα