Μαΐ 18

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως προς της οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης προτιμήσεων – Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για Δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή Βελτίωση θέσης

ΑΡ_ ΠΡΩΤ_ 4687 17-05-2023 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ(1)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μαΐ 15

Δελτίο τύπου-Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαΐ 05

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), υποψηφίων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021, Γ΄ 2679/4-11-2021 και Γ΄ 2680/4-11-2021 αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν)

20230505 50896_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8

Απρ 27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το ν. 2190/1994 δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπηρεσιακές μεταβολές.

Ο ν. 5403/2023 προβλέπει εξαίρεση για Ο.Τ.Α. και το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει αιτηθεί εξαίρεση από 25/04/2023 στο ΥΠ.ΕΣ..

Αν επιτευχθεί η εξαίρεση που αιτήθηκε, θα σας ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις τοποθέτησης για ΕΑΕ θα είναι χειρόγραφες και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «teachers.minedu.gov.gr» που θα ενεργοποιηθεί μόλις επιτευχθεί η εξαίρεση.

Απρ 27

Ανακοίνωση οριστικών αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά την αριθμ. 6/25-04-2023 συνεδρίασή του, ανακοινώνει τον οριστικό αναμορφωμένων πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2022-2023.

τελικο ΜΟΡΙΟΔ. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022-23

Απρ 27

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητας σας, οι οποίοι επιθυμούν συνεξέταση, να το δηλώσουν,  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη Δ/νση Εκπ/σης της οργανικής θέσης τους,  καταγράφοντας αναλυτικά , το Α.Μ. του/της συζύγου τους, τον αριθμό προτίμησης και το λεκτικό του/των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο/α οποίο/α επιθυμούν την συνεξέταση.

Στη συνέχεια οι Δ/νσεις Εκπ/σης  θα προωθήσουν τα αιτήματα συνεξέτασης στα αρμόδια τμήματα Κινητικότητας Προσωπικού ΥΠΑΙΘ (τμήμα Α΄ για την Α/θμια και τμήμα Β΄ για τη Β/θμια).

Σημειώνουμε ότι η συνεξέταση αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (ΣΜΕΑΕ) και όχι σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕΔΑΣΥ ή ΕΕΕΕΚ.

Απρ 21

Τοποθέτηση διευθυντών σε κενές και κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

6ΥΞΠ46ΜΤΛΗ-ΒΜΩ

Απρ 21

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-1

ΜΟΡΙΟΔ. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022-23

Απρ 19

Δήλωση για τοποθέτηση διευθυντών σε κενά σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΣ ΔΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Απρ 19

Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

6ΒΛ346ΜΤΛΗ-ΚΓΔ

Παλαιότερα άρθρα «