Μαΐ 24

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Μαΐ 24

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων θέσης εκπαιδευτικών Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Μαΐ 23

Εγκύκλιος Αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μαΐ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μαΐ 19

Ανακοίνωση Οριστικών Αναμορφωμένων Πινάκων Μοριοδότησης εκπ/κών για Βελτίωση – Οριστική Τοποθέτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕ06

ΠΕ11 ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60

ΠΕ70

Μαΐ 16

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών για τη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕ06

ΠΕ11 ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60

ΠΕ70

Μαΐ 16

Υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης: Χρονοδιάγραμμα και Οργανικά κενά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Μαΐ 11

Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ για τις αποσπάσεις σε φορείς σχολικού έτους 2017 – 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου αναρτήθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου σχετικό με τις αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠΠΕΘ.

 

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για τις αποσπάσεις στους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ακολουθήσει Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

Θα ακολουθήσει νέα Ανακοίνωση.»

Μαΐ 10

Εισαγωγή μαθητών στα Σχολεία Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μαΐ 10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μαθητών στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Κατασκήνωσης του ΥΠΠΕΘ στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΟΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2017

Παλαιότερα άρθρα «