Νοέ 09

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/05-11-2021 ΚΥΑ (Β’ 5138), το κοινό εισέρχεται στην υπηρεσία μας κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,
[β] πιστοποιητικού νόσησης,
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊο COVID-19 (PCR ή rapid test).

Νοέ 10

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωναϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

ΔΙΔΑΔΦ.69.133.οικ.20764-20201107

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής να επικοινωνούν αποκλειστικά με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τμημάτων της για οποιοδήποτε θέμα.

          Θέματα Π.Υ.Σ.Π.Ε. :tprosopikou@dipe.chal.sch.gr 

          Θέματα  Αδειών    :adiesdipe@dipe.chal.sch.gr

Τα έγγραφα αποστέλλονται στο κεντρικό e-mail της Υπηρεσίας mail@dipe.chal.sch.gr , προκειμένου να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Οργανόγραμμα και τηλέφωνα των Τμημάτων της Υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Ιάν 20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ COVID (18-01-2022)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι αναπληρωτές παρουσιάζονται στις κύριες σχολικές μονάδες τοποθέτησης Παρασκευή 21/01/2022 ή Δευτέρα 24/01/2022 για ανάληψη υπηρεσίας/πρόσληψη.

Ιάν 20

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13).

Εγκύκλιος για διόρθωση πρόσκλησης_65ΨΑ46ΜΤΛΗ-31Χ

ΕΕΠ_Πρόσκληση διόρθωση_ΦΕΚ 4 ΑΣΕΠ

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_ΦΕΚ 3 ΑΣΕΠ

Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών_Ρ80Ρ46ΜΤΛΗ-65Η

 

Ιάν 18

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18-1-2022

Οι αναπληρωτές COVID  που προσλήφθηκαν (18/01/2022) στη Δ.Π.Ε Χαλκιδικής, παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους, την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 21-22

01_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ

03_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ

ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

ΠΔΕ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΠΔΕ

 

Υπενθυμίζουμε ότι Τετάρτη 19-01-2022 θα είναι διαθέσιμη η σχετική εφαρμογή του ΟΠΣΥΔ προκειμένου οι προσληφθέντες να δηλώσουν/επιλέξουν τις σχολικές μονάδες (ή ομάδες σχολείων) προς τοποθέτηση.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ COVID 18-1-2022 (ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

ΕΒΠ COVID 18-1-2022 (ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ COVID 18-1-2022 (ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

Ιάν 17

Χαιρετισμός αναπληρώτριας Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ιάν 17

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ COVID 17-1-2022

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι αναπληρωτές αναλαμβάνουν υπηρεσία στις 18/01/2022 ή 19/01/2022.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ιάν 14

Πρόσκληση Μόνιμων Διορισμών ΕΑΕ

2022.1.12 3563_Ε1 Εγκύκλιος Διορ. ΕΑΕ ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗ-ΞΝΛ

20220110 2289_Ε1 Υ.Α. Διορισμών Διορ. ΕΑΕ 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ

Ιάν 13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ 13-1-2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ιάν 13

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 13-1-2022

 

Οι αναπληρωτές COVID  που προσλήφθηκαν (13/01/2022) στη Δ.Π.Ε Χαλκιδικής, παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους, την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 21-22

01_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ

03_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ

ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

ΠΔΕ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΠΔΕ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ COVID_120122_ΔΝΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Υπενθυμίζουμε ότι Παρασκευή 14-01-2022 θα είναι διαθέσιμη η σχετική εφαρμογή του ΟΠΣΥΔ προκειμένου οι προσληφθέντες να δηλώσουν/επιλέξουν τις σχολικές μονάδες (ή ομάδες σχολείων) προς τοποθέτηση.

 

Ιάν 11

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 11-1-2022

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν (11/01/2022) στη Δ.Π.Ε Χαλκιδικής, παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους, την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 21-22

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ ΤΙΤΛΟΥ

ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι αναπληρωτές να συμπληρώσουν το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ που υπάρχει παρακάτω και να το αποστείλουν στο mail του ΕΣΠΑ espa@dipe.chal.sch.gr έως την Πέμπτη 13/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ

ΕΣΠΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΣΠΑ

 

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι οφείλουν να προβούν  μέσω ΟΠΣΥΔ  σε δήλωση τοποθέτησης την Τετάρτη 12/01/2022 και να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 14/01/2022 ή τη Δευτέρα 17/01/2022 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕ23

Ιάν 07

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ-converted

Παλαιότερα άρθρα «