Αρχείο ημέρας: 24 Σεπτεμβρίου 2020

Σεπ 24

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΥ-ΖΕΠ,ΠΕ11 & ΕΕΠ -ΕΒΠ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗ 24-9 ΕΕΠ-ΕΒΠ(1) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ11 & ΖΕΠ Β ΦΑΣΗ 24-9

Σεπ 24

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ,Δ.Σ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,Δ.Σ Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ & Δ.Σ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (1)