Αρχείο ημέρας: 11 Σεπτεμβρίου 2020

Σεπ 11

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΣΧ.ΈΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΣΧ.ΈΤΟΣ 2020-2021 ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ06 ΜΟΝΙΜΩΝ

Σεπ 11

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΈΤΟΣ 2020-2021

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

Σεπ 11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 26η /10-09-2020

ΚΕΝΑ-ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/09/2020 ΈΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/09/2020.

Σεπ 11

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 26η/10-09-2020

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΕ79.01 ΣΧ.ΈΤΟΣ 2020-2021

Σεπ 11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79,ΠΕ08,ΠΕ91.01 ,ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΈΤΟΣ 2020-2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91 ΣΧ.ΈΤΟΣ 2020-2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧ.ΈΤΟΣ 2020-2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ79 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91.01 ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/09/2020 ΈΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/09/2020.

Σεπ 11

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιος υποβ προτιμήσεων ΤΕ-ΔΕ αναπλ-ωρομ 119101_Ε1 2020-21 6Τ2Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞΒ