Αρχείο ημέρας: 15 Σεπτεμβρίου 2020

Σεπ 15

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08, ΠΕ 79.01 & ΠΕ 91.01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2020-2021 ΤΟΠΟΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ79 ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91