Αρχείο ημέρας: 21 Σεπτεμβρίου 2020

Σεπ 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ,Δ.Σ .ΦΛΟΓΗΤΩΝ,Δ.Σ Ν .ΦΩΚΑΙΑΣ,Δ.Σ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ,Δ.Σ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σεπ 21

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι προσλαμβανόμενοι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο που αντιστοιχεί στην πράξη ΕΣΠΑ (αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα) στην οποία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe.chal.sch.gr , προκειμένου να γίνει η προεργασία της αναγγελίας πρόσληψής τους. Το απογραφικό δελτίο κατατίθεται, …

Συνέχεια ανάγνωσης »