Αρχείο ημέρας: 2 Σεπτεμβρίου 2020

Σεπ 02

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ21&ΠΕ23 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΔΕΑΥ ΠΕ23&ΠΕ30

λειτουργικα κενα για ΠΕ21 & ΠΕ23 λειτουργικα κενα για ΕΔΕΑΥ

Σεπ 02

ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2020-21

2951_ΟΔΗΓΟΣ_ΔΟΜΕΣ_2020_2021_5069632_6ΡΦΡ46ΜΤΛΗ-ΦΒΟ 2950_ΟΔΗΓΟΣ_ΕΚΟ 2020-2021_5069864_ ΨΙΘΔ46ΜΤΛΗ-Ν7Ξ 6ΖΣΘ46ΜΤΛΗ-Ε1Υ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2020-2021 ΟΠΣ 5069634 Ψ75Ο46ΜΤΛΗ-ΡΞΗ_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_2020_2021 2949_ΟΔΗΓΟΣ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ_2020_2021_5069645_62Μ746ΜΤΛΗ-ΙΣΣ 2965 ΟΔΗΓΟΣ ΠΔΕ 2020-2021 9ΕΡΘ46ΜΤΛΗ-ΖΞΜ Οδηγός Εξειδ. ΚΜ 2020-21 50668316ΣΘ346ΜΤΛΗ-ΣΩ1 ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2020-21