«

»

Σεπ 23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 31/21-09-2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-09-2020.

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ