«

»

Σεπ 23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΕΕΠ/ΕΒΠ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ των επισυναπτόμενων πινάκων να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησής τους εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησής τους, ήτοι 23/09/2020, δηλ. στις 24/09/2020 & 25/09/2020.

Για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες η ανάληψης υπηρεσίας θα γίνει στην σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης, δηλ στη σχολική μονάδα όπου παρέχουν τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗ 23-9

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗ 23-9 ΕΕΠ-ΕΒΠ