Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2018

Δεκ 21

Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης- δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών , σχολικού έτους 2018-2019

2018-2019 Εγκύκλιος αφαίρεσης περιοχών Ψ6ΣΚ4653ΠΣ-ΤΔΒ

Δεκ 18

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2018-2019

Το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά τη με αριθμ. 52/18-12-2018 συνεδρίασή του, ανακοινώνει: Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή  για το σχολικό έτος 2018-2019 Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή  σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-2019 Τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών  για Βελτίωση Οριστική Τοποθέτηση  για το σχολικό έτος 2018-2019 …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Δεκ 14

Οδοιπορικά αναπληρωτών ΕΣΠΑ σχολικού έτους 2017-2018

Έχει ολοκληρωθεί  στις 13-12-2018 η πίστωση στους λογαριασμούς των αναπληρωτών  ΕΣΠΑ σχολικού έτους 2017-2018 για το έργο : » Πρόγραμμα εξατομικευμένης 2017-2018( MIS 5009808) ».

Δεκ 13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ 29066 Ψ7ΝΗ4653ΠΣ-ΛΛΥ

Δεκ 12

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του ΔΣ Ζερβοχωρίων για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Erasmus+ ka 229( είδος προγράμματος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δεκ 12

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων ) για το σχολικό έτος 2018-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δεκ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/ 2018 ( Συμβούλια επιλογής)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 29004 Ψ7ΤΦ4653ΠΣ-Λ3Ψ ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Δεκ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 28905 ΩΕΒΑ4653ΠΣ-Ε7Ρ ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Δεκ 11

Ανακοίνωση Πινάκων μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών σχ. έτους 2018-2019

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για την Αίτηση-Ένσταση πατήστε εδώ Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ πατήστε εδώ Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης  σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών πατήστε εδώ Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης πατήστε εδώ

Δεκ 05

Τοποθετήσεις-Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 4-12-2018

Παλαιότερα άρθρα «