Αρχείο ημέρας: 4 Δεκεμβρίου 2018

Δεκ 04

Μισθοδοσία αναπληρωτών

Ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Μισθοδοσία Νοεμβρίου όλων των έργων για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Δεκ 04

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής ( ΦΟΡΕΑΣ 9053/ 181) Περίοδος Νοέμβριος 2018

9143 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΡΟΕ4653ΠΣ-ΑΔΞ