Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2019

Ιάν 31

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντή Λακκώματος

637 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ-ΑΔΑ-Ω7ΘΚ4653ΠΣ-ΒΦΤ

Ιάν 30

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 2019 Προκήρυξη Συντονιστών 2019- (Ω1ΔΡ4653ΠΣ-ΝΧ1)

Ιάν 29

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Καλλιτεχνικών ( ΠΕ08) στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ( ΠΕ. Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

9Ξ714653ΠΣ-ΒΧ4_ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Ε.Ε._ΠΕ08 ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_ Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης N. 1599 1986

Ιάν 28

Εκδηλώσεις για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ 25-1-2019

Ιάν 25

1o Διεθνές Συνέδριο για τις Στρατηγικές Επίλυσης Ψυχο- Παιδαγωγικών Προβλημάτων

2019_12PSYCHO-PEDAGOGICAL_GR2

2019_1PSYCHO-PEDAGOGICAL_GR2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Ιάν 25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συμβούλων- Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_33 ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019

Ιάν 25

2η Ανακοίνωση : Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου κατά της Σχολικής Βίας

1640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η ΠΡΟΣ ΠΔΕ ΤΕΛΙΚΟ_ 2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΒΕ

Ιάν 24

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Καλλιτεχνικών ( ΠΕ08) του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ( ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας

433_22012019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ08_ΠΕΚΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΨΞΕΚ4653ΠΣ-ΛΙΟ 2_ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ 3_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΥΜ

Ιάν 23

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ07 Γερμανικής και ΠΕ88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος, για το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας ( ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έδρα τη Λάρισα

18_1_2019_Πρόσκληση ΣΕΕ ΠΕ07 και ΠΕ88 ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ _9ΛΝ84653ΠΣ-16Α ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣ ΣΧΕΔΙΟ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_ΑΘΜΙΑΣ_ΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N1599

Ιάν 23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής- επίσκεψης, της ΣΤ΄τάξης του 1ου ΔΣ Ν. Καλλικράτειας, στη Βουλή των Ελλήνων

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος_γαι_σχολική_Εκδρομή-Βουλή_των_Ελλήνων

Παλαιότερα άρθρα «