Αρχείο ημέρας: 29 Ιανουαρίου 2019

Ιάν 29

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Καλλιτεχνικών ( ΠΕ08) στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ( ΠΕ. Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

9Ξ714653ΠΣ-ΒΧ4_ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Ε.Ε._ΠΕ08 ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_ Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης N. 1599 1986