Αρχείο ημέρας: 21 Ιανουαρίου 2019

Ιάν 21

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21-01-2019