Αρχείο ημέρας: 31 Ιανουαρίου 2019

Ιάν 31

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντή Λακκώματος

637 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ-ΑΔΑ-Ω7ΘΚ4653ΠΣ-ΒΦΤ